Opas minisite block

Arviointi

Arviointi

Viestinnän onnistumista voi tarkastella yhdistyksen viestinnän kokonaisuutta arvioiden tai tapahtuma/asiakohtaisesti. Arviointia viestinnästä kannattaa pyytää myös jäseniltä.

Voit arvioida viestinnän kokonaisuutta vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

 1. Pystymmekö viestimään yhdistyksemme olemassaolon tarkoituksen ytimekkäästi?
 2. Mitä kohderyhmiä yhdistyksellämme on: onko kaikki otettu huomioon tai kohderyhmät muuttuneet?
 3. Mitä tavoitteita yhdistyksellä on näitä kohderyhmiä kohtaan?
 4. Mitä tarpeita kohderyhmillä on yhdistyksen viestinnälle?
 5. Miten kohderyhmät parhaiten tavoittaa suhteessa resursseihimme?
 6. Tarvitaanko uusia välineitä ja voidaanko jostain luopua?
 7. Täytyykö visuaalista ilmettä kehittää?

Tapahtumakohtaista viestintää voit arvioida vastaamalla kysymyksiin:

 1. Oliko kohderyhmä(t) määritelty oikein?
 2. Menikö viesti perille?
 3. Oliko asialle määritelty ydinsanoma?
 4. Olivatko viestin muoto ja ajoitus sopivat?
 5. Vaikuttiko viesti toivotulla tavalla?
 6. Mitkä seikat olivat onnistumisen esteenä?
 7. Ovatko ne sellaisia, joihin voimme itse yhdistyksessä vaikuttaa?

Yhdistys tarvitsee tietoja arvioidakseen viestinnän onnistumista. Hyviä keinoja tähän tiedonhankintaan ovat:

 1. palautteen kerääminen ja kyselyt kirjallisesti tai sähköisesti
 2. keskustelut omissa tilaisuuksissa
 3. työilmapiiri ja työelämä tutkimukset, joista voi löytää aihepiirejä yhdistyksen viestintään
 4. puskaradion seuraaminen
 5. oman viestinnän ja sen onnistumisen seuraaminen
 6. yleisen tiedonvälityksen ja keskustelujen seuraaminen (mediaseuranta)
 7. verkkosivujen käyttäjätietojen seuraaminen (statistiikka)
 8. sosiaalisen median tilastojen seuraaminen (statistiikka)