Opas minisite block

Mallipohjia viestintään

Mallipohjia viestintään

Tiedotteen tavoitteena on herättää lukijan mielenkiinto. Olennainen eli tärkein asia on kerrottava heti tiedotteen alussa. Se tarkoittaa, että kun lukija on lukenut otsikon ja pari seuraavaa kappaletta, hän tietää asiasta periaatteessa jo tarpeellisen.
Tiedotteen tekstin tulee olla hyvin jäsennelty, asiallinen ja helppolukuinen. Käytä mielellään puhesitaatteja ja havainnollista esimerkkejä ja lukuja käyttämällä. Kirjoita lyhyesti, mieluiten niin, että koko tiedote mahtuu yhdelle A4-arkille.

  1. Alkuun tiedotteen lähettäjä sekä ”tiedote” ja päivämäärä.
  2. Tiivistä otsikkoon viestin ydin. Huom! ei pelkkä asiasana. 
  3. Otsikon jälkeen tulee kärki eli ingressi: mitä, kuka, missä, milloin?
  4. Taustat viimeiseksi: miksi?
  5. Lisätiedonantaja ja yhteystiedot (on myös oltava saavutettavissa).

Asia siis voi edetä esimerkiksi seuraavasti: kuka (nimeltä mainittuna) on tehnyt tai esittänyt jotain, missä ja milloin. Lopuksi kerrotaan miksi, mikä kuvaa ja antaa perustelut teolle tai vaatimukselle ja kertoo mitä voi seurata, jos jotain ei tehdä.

Markkinointitekstin päätavoite on saada lukija toimimaan kirjoittajan haluamalla tavalla, tai vaikuttaa lukijan mielipiteisiin ja tunteisiin. Markkinoivassa tekstissä tulee tietää, millainen kohderyhmä on ja miksi tarjottava palvelu on hänelle sopiva. Vasta sen jälkeen voi päätellä, miten kohderyhmää tulee lähestyä ja mitä tuotteen tai palvelun ominaisuuksia on syytä korostaa.

Kutsun ja mainoksen voi rakentaa ANSVA-kaavaa hyödyntäen: herätä huomio (attention), herätä tarve (need), tyydytä tarve (satisfaction), kuvaile ratkaisua (visualisation) ja aktivoi toimintaan (action). Tässä markkinointitekstin malli.

Katso myös tapahtuman viestintäsuunnitelma sekä yhdistyksen viestinnän vuosikello.