Opas minisite block

Erilaisia kohderyhmiä

Erilaisia kohderyhmiä

Erityisesti yhdistyksen jäsenet kuuluvat sisäisen tiedotuksen piiriin. Heitä kiinnostaa jo lähtökohtaisesti yhdistyksen toiminta ja uutiset, ja heitä voi kannustaa ryhtymään aktiivisemmaksi toimijaksi.

Yhdistyksen jäsenet eivät ole yksi yhtenäinen joukko, vaan heistä voi erotella erilaisia kohderyhmiä: opiskelijat, juuri työelämään siirtyneet, lapsia haluavat tai lasten vanhemmat, uraorientoituneet, ammattialan edustajana organisaatiossa yksin työskentelevät, erityyppisissä tehtävissä ja erikokoisissa työpaikoissa toimivat, eläkkeelle jäävät,  ja niin edelleen. Tässä hahmottamisessa voitte käyttää jäsenrekisteriä, jos yhdistysellämme on pääsy sinne.

Jäsenistöstä eroteltuja kohderyhmiä varten kannattaa miettiä myös jäsenviestien kohdentamista. Jäsenistöstäkin yhtä kohderyhmää kiinnostavat perhevapaat, toista osa-aika eläke ja kolmatta ryhmää kesätyö. Kohdennettu viestintä vaatii jäsenistön tuntemista, koska väärin kohdennettu viesti syö järjestön uskottavuutta jäsenistön silmissä.

Henkilöstön edustajat muodostavat oman erityisen sisäisen viestinnän kohderyhmänsä – heidän kanssaan tarvitaan erityisen luottamuksellinen ja avoin keskusteluyhteys. Henkilöstön edustajat hoitavat tehtävässään ay-toiminnan ydintä, jäsenten edunvalvontaa. On tärkeää, että kaikki edunvalvontaan liittyvät asiat kulkevat henkilöstön edustajilta yhdistyksen hallitukseen ja päinvastoin. Parasta on, jos asioita voidaan säännöllisesti käsitellä yhdessä. Henkilöstön edustajia tulee myös auttaa jäsenistön mielipiteen selvittämisessä. Hallituksen jäsenet voivat keskustella jäsenten kanssa tai sitten tehdään jäsenistölle kysely.