Opas minisite block

Jäsenviestintä

Jäsenviestintä

Sisäinen viestintä on asioiden kertomista jäsenille ja heidän aktiivista kuulemistaan. Se on myös sitä, että jokainen yhdistyksen toimija osaa kertoa kenelle tahansa kysyjälle toiminnan päätavoitteet ja pääasialliset toimintatavat. Jokainen osaa myös kuunnella toista ja välittää jäsenten toiveita, tuntemuksia ja näkemyksiä eteenpäin, jotta toiminta on aidosti jäsenlähtöistä.

Avoimuutta on, että toimintaan mukaan tulemista pidetään mahdollisimman helppona. Viisas yhdistys tarjoaa myös kevyitä osallistumisen muotoja.

Se, miten hallitus toimii ja saa houkuteltua jäsenistöä aktiivitoimijoiksi, on suoraan suhteessa siihen, miten toimivaksi jäsenet kokevat yhdistyksen. Sisäinen viestintä puolestaan mahdollistaa toiminnan. Ilman sitä kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu ja kuka tekee. Viestintä onnistuu, jos aktiivitoimijat ovat avoimesti vuorovaikutuksessa keskenään ja vaihtavat tietoja yhdistystä koskevista asioista ja muodostavat yhdessä näkemyksiä, joista viestitään.

Jäsentä kiinnostaa, mihin jäsenmaksut menevät ja miksi. Jäsen haluaa myös hyötyä jäsenyydestään ja siksi hänelle on avattava se, mitä hän jäsenmaksullaan saa: edut, palvelut, alennukset ja verovähennykset. Hänellä on oikeus tietää myös periaatteet, joilla yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia.

Ammattiyhdistys tarjoaa edunvalvonnan lisäksi tilaisuuksia ammatillisen identiteetin vahvistamiseen. Siksi on tärkeää kertoa avoimesti, keitä me olemme, mitä teemme ja mitä asioita ajamme. Myös yhdistyksen historia ja rahoituspohja voi olla järkevää avata.

Viestintään kuuluu myös se, miten uudet aktiivit perehdytetään ja sitoutetaan tavoitteisiin. Jäsenistä tulee toimijoita usein erilaisten tilaisuuksien ja koulutusten kautta.