Opas minisite block

Hallitus ja henkilöstön edustajat

Hallitus ja henkilöstön edustajat

Hallitus on yhdistyksen ydin. Aktiivitoimijoiden välisen viestinnän toimivuus on edellytys jäsenviestinnän ja edelleen ulkoisen viestinnän toimivuudelle.

Hyvät tiedotuskäytännöt säästävät aikaa ja vaivaa monilta. Siksi niistä kannattaa pitää huolta. Työnjako kannattaa laatia kirjallisena, josta ilmenee tiedottajan toimenkuva ja muiden toimijoiden viestintävastuu. Lisäksi kannattaa tehdä kirjallinen viestintäsuunnitelma ja laatia erilaisiin viestintätilanteisiin omat toimintamallinsa. Näin toimenpiteiden toteutus, tiedon siirto luottamustoimisilta toiselle sekä kehittäminen on helpompaa.

Henkilöstön edustajat ovat yhdistyksen edunvalvonnan näkyvimpiä toimijoita. He luovat työyhteisöissään mielikuvaa siitä, miten yhdistys ja liitto hoitavat jäsentensä työsuhteeseen liittyviä asioita. Henkilöstön edustaja on omassa toimessaan linkki liiton ja yhdistyksen sekä yhdistyksen jäsenten välillä. Henkilöstön edustaja on myös linkki työnantajaan päin. Usein henkilöstön edustaja on myös yhdistyksen edustaja tiedotusvälineiden haastatteluissa.

Henkilöstön edustajat ovat osa yhdistyksen ydinjoukkoa ja yhdistyksen sisäisen viestinnän tekijöitä, mutta myös viestinnän kohderyhmä. Yhdistyksen hallitus tarvitsee henkilöstön edustajien kanssa erityisen luottamuksellisen ja avoimen keskusteluyhteyden, koska henkilöstön edustajat hoitavat tehtävässään ay-toiminnan ydintä, jäsenten edunvalvontaa. On tärkeää, että kaikki edunvalvontaan liittyvät asiat kulkevat henkilöstön edustajilta yhdistyksen hallitukseen ja päinvastoin.

Viestinnän tärkeys täytyy olla sekä henkilöstön edustajille että hallituksen jäsenille selvää. Siksi siitä kannattaa keskustella ja laatia pelisäännöt.

Tärkeitä sisäisen viestinnän kohderyhmiä ovat myös ammattiliiton henkilökunta ja hallitus. Varmistathan, että yhdistyksellä on vuorovaikutteinen yhteys emoliiton toimijoihin.