Opas minisite block

Toiminnantarkastaja

Toiminnantarkastaja

Yhdistyslain mukaan yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa. Sen lisäksi on valittava varatoiminnantarkastaja. Tehtävään voidaan valita yhdistyksen jäsen. Kun toiminnantarkastaja valitaan, on huomioitava, että:

  • hän on luonnollinen henkilö eli yhtiötä ei voi valita.
  • hänellä on tarpeellinen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus, jotta hän voi arvioida yhdistyksen toimintaa. Häneltä ei vaadita laskentatoimen ja tilintarkastuksen opintoja.
  • hän on riippumaton, eli hän ei voi olla hallituksen jäsen tai toimihenkilö tai näiden henkilöiden lähipiiriä.

Toiminnantarkastaja arvioi yhdistyksen toimintaa ja sen hallinnon järjestämisen asianmukaisuutta. Toiminnantarkastaja varmistaa, että yhdistyksen hallitus on edellisellä kaudella toiminut yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaisesti ja toiminnan ohjaus ja seuranta järjestetty hyväksyttävällä tavalla (esim. laskutus, laskujen maksatus, perintä, kirjanpito, jäsenrekisterin pitäminen yms.). Toiminnantarkastaja varmistaa, että kirjanpitoon merkityt tulot, menot ja rahoituserät kuuluvat yhdistykselle ja ne kirjattu kirjanpitoon kattavasti ja että tilinpäätös perustuu kirjanpitoon. Hän varmistaa myös, että yhdistyksen tuotot, kulut, oma pääoma, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet on esitetty olennaisilta osin tilinpäätöksessä ja olennaisimmat tuotot ja kuluerät jaksotettu ja kohdistettu tilinpäätöksessä oikein. Toiminnantarkastaja varmistaa, että toimintakertomuksessa on annettu kirjanpitolain edellyttämät tiedot ja että tiedot vastaavat olennaisilta osin tarkastushavaintoja.

Toiminnantarkastajan tehtävä on arvioida yhdistyksen hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta, johdon saamien etuuksien ja lähipiiritoimien asianmukaisuutta sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Toiminnantarkastus suoritetaan yhdistyksen toimintaan nähden riittävässä laajuudessa.

Esimerkit toiminnantarkastuskertomusten laadintaan: lyhyt toiminnantarkastuskertomus, pitkä toiminnantarkastuskertomus.