Opas minisite block

Talousvastuut

Talousvastuut

Koko hallitus hoitaa hallituksen talousvastuuta huolehtimalla avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä rahan käyttöön liittyvissä teoissa ja päätöksissä. Se tarkoittaa sitä, että on kerrottava hallituksen jäsenille ja ulospäin riittävästi yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta ja siitä, mihin rahat käytetään. On hyvä muistaa myös yksiselitteinen valtuuksien ja velvollisuuksien sopiminen rahankäyttöön liittyvissä asioissa kuten siinä, kuka hyväksyy laskut, kuka käyttää yhdistyksen tiliä ja miten (taloussääntö).

Taloudellisesti merkittävistä hankkeista päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen taloutta hoidetaan näiden päätösten mukaisesti.

Hallitus on vastuussa talouden hoitamisesta ja kirjanpidon järjestämisestä yhdistyksessä. Hallitus voi nimittää taloudenhoitajan huolehtimaan käytännön asioista, mutta vastuu on silti hallituksen. Hallituksen vastuu sisältää sen, että kaikki taloudenhoitoon liittyvät asiat tehdään lain ja asetusten sekä yhdistyksen sääntöjen ja päätösten sekä hyvien tapojen mukaisesti.

Kun hallitus valitsee uuden taloudenhoitajan, pitää hallituksen kokouksessaan tehdä päätös myös tilinkäyttöoikeuksista ja kirjata päätökset tarkasti pöytäkirjaan. Sen jälkeen toimitetaan pöytäkirja tai sen ote pankkiin ja siirretään edellisen taloudenhoitajan oikeudet uudelle taloudenhoitajalle.

Koska hallituksella on talousvastuu, sen pitää olla ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Taloudenhoitajan tehtävänä on kertoa hallitukselle talousasioista, etenkin mahdollisista talousarvion alituksista ja ylityksistä. Jotta koko hallitus tuntee yhdistyksen taloustilanteen, kannattaa talousasioita käsitellä hallituksen kaikissa kokouksissa. Koneellinen kirjanpito mahdollistaa ajantasaisen seurannan.

Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttanut yhdistykselle, yhdistyksen jäsenelle tai muille. Sääntöjen ja päätösten mukaisesta toiminnasta syntynyt tappio ei johda korvausvelvollisuuteen.