Opas minisite block

Taloussääntö

Taloussääntö

Taloussääntö on ohjenuora siitä, mitkä eri laskut ja menot kuuluvat yhdistykselle. Taloussääntö määrittää hallituksen, toimihenkilöiden ja muiden talousvastuullisten henkilöiden vastuut ja velvollisuudet. Lisäksi siinä kerrotaan, kuinka laskut hyväksytään ennen niiden maksamista ja miten menot sekä tulot kirjataan kirjanpitoon, miten avustuksia haetaan ja kuka hakemukset allekirjoittaa.

Taloussäännössä kerrotaan myös esteellisyyksistä ja vaitiolovelvollisuuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen jäsen tai toimihenkilö ei saa osallistua hänen oman henkilökohtaisen asiansa tai hänelle etua tuottavan asian käsittelyyn. Yhdistyksen toimijat ovat vaitiolovelvollisia luottamuksellisista asioista, jotka he ovat saaneet luottamustoimessaan tai työssään tietoonsa ja joista voi olla yhdistykselle olennaista haittaa tai vahinkoa. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös sen jälkeen, kun toimija on siirtynyt pois yhdistyksen toiminnasta eli jälkikäteenkään ei saa kertoa luottamuksellisia asioita, joista voi olla yhdistykselle olennaista haittaa tai vahinkoa. Myös rahaliikenteen valvonnasta, palkkojen maksusta ja omaisuuden hoidosta on kerrottu tärkeimmät toimintatavat taloussäännössä.