Opas minisite block

Talousarvio

Talousarvio

Yhdistyksen talousarvio tai budjetti on seuraavan tilikauden tuotto- ja kustannusarvio. Hallitus laatii esityksen talousarvioksi ja yhdistyksen kokous hyväksyy sen valmistelevassa yleiskokouksessaan (yleensä syksyllä).

Talousarvion ulkomuoto on samanlainen kuin tuloslaskelman ja se laaditaan toimialoittain. Talousarvion rinnalla on hyvä esittää edellisen tilikauden tuloslaskelman toteuma.

Yleensä yhdistyksen talousvastaava laatii hallitukselle talousarvioluonnoksen rinnakkain toimintasuunnitelman laatimisen kanssa.