Opas minisite block

Verotus

Verotus

Yleensä yhdistykset eivät ole verovelvollisia eivätkä tee veroilmoitusta, ainoastaan juuri perustettu yhdistys tekee veroilmoituksen.
Veroilmoitus kuitenkin täytyy tehdä, jos yhdistys on saanut esitäytetyn veroilmoituslomakkeen (veroehdotus) verohallinnosta. Veroehdotuksen saaneen yhdistyksen on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden loppumisesta. Sinulla siis on aikaa ilmoituksen tekemiseen! Voit antaa myös yhdistyksen veroilmoituksen sähköisesti. Sähköisen veroilmoituksen täyttämiseen voit hakea käyttäjätunnuksen osoitteessa yritys.tunnistus.fi.

Vaikka yhdistys tai säätiö ei olisikaan saanut esitäytettyä veroilmoituslomaketta, taloudenhoitajana sinun täytyy täyttää veroilmoitus, jos

  • yhdistyksellä on verovuonna ollut veronalaista tuloa
  • yhdistyksen omistaman kiinteistön tiedot ovat muuttuneet
  • yhdistys on tilikauden aikana myynyt tai ostanut kiinteistön
  • jos toiminta on muuttunut edelliseen verovuoteen verrattuna eikä tulojen verovapaudesta ole täyttä varmuutta.
  • jos yhdistys on vasta aloittanut toimintansa

Lisätietoja veroilmoituksesta saat Verohallinnon kotisivuilla www.vero.fi.