Opas minisite block

Tositteet

Tositteet

Yhdistyksen tositteeksi sanotaan laskuja, tulostositteita ja tiliotteita. Hyvä tosite todentaa liiketapahtuman, ja tositteet päivätään ja numeroidaan juoksevasti. Lisäksi tositteeseen merkitään:

  • mitä on hankittu/saatu tai myyty/luovutettu ja milloin (ajankohta)
  • keneltä hankittu/saatu tai kenelle myyty/luovutettu (tositteen antaja)
  • euromäärä ja milloin maksettu (pvm ja vuosi)
  • miten liittyy yhdistyksen toimintaan
  • hyväksymismerkintä
  • mille tileille kirjaus kirjanpidossa tehty (jollei muutoin ilmene tai ole selvä)
  • itse tehdyt tositteet, muistiotositteet on varmennettava