Opas minisite block

Tilinpäätös

Tilinpäätös

Yhdistyksen tilinpäätös kertoo, mikä on yhdistyksen edellisen tilikauden tulos kuinka paljon varoja yhdistyksellä on. Tilinpäätöksessä pitää huomioida kirjanpitolaki ja -asetus sekä tarvittaessa verotukseen vaikuttavat lait. Tilinpäätöksessä tulee olla seuraavat asiakirjat:

  • tuloslaskelma, joka kuvaa tuloksen muodostumista
  • tase, joka kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa
  • tuloslaskelman ja taseen liitetiedot
  • rahoituslaskelma
  • toimintakertomus tilinpäätöksen liitteenä

Tilinpäätöksen laadinnassa on käytettävä suoriteperustetta. Kustakin tuloslaskelman ja taseen erästä on esitettävä vertailutieto edelliseltä tilikaudelta. Jos tuloslaskelman tai taseen erittelyä on muutettu, on vertailutietoa mahdollisuuksien mukaan oikaistava (esimerkiksi jos kyseessä on poikkeava tilikausi). Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Kirjanpitoasetuksessa on lisäksi säädetty tuloslaskelman ja taseen laatimisessa noudatettavista kaavoista, liitetiedoista sekä toimintakertomuksen tarkemmasta sisällöstä.

Tilinpäätöksen tarkastaa toiminnantarkastaja ja isoissa yhdistyksissä tilintarkastaja.

Vastuut tilinpäätöksen tekemisestä

Vastuun taloudesta kantaa koko hallitus. Taloudenhoitajan vastuulla on tilikauden päätyttyä viipymättä laatia kirjanpitoon perustuva tuloslaskelma ja taseluonnos ja esittää ne hallitukselle hyväksyttäviksi. Tämä on tehtävä heti, kun kaikki päättyneen tilikauden tulot, menot ja jaksotukset on kirjattu kirjanpitoon. Tavallisesti tilinpäätöstä voi alkaa laatia tammi-helmikuun aikana. Kun hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen, talousvastaava toimittaa sekä tilinpäätöksen että kirjanpitotositteet ja mahdolliset muut asiakirjat toiminnantarkastajalle sovitun aikatulun mukaisesti tarkastettaviksi.