Opas minisite block

Toiminnan säätely

Toiminnan säätely

Hallituksen jäsenenä olet yhdessä muiden hallituslaisten kanssa vastuussa yhdistyksen lainmukaisesta toiminnasta. Siitä selviää helposti, kun hallituksessa hoidetaan yhdistyslainsäädäntöön ja yhdistyksen sääntöihin perustuvat toimet asianmukaisesti.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa suhteellisen väljä yhdistyslainsäädäntö, minkä vuoksi yhdistyksen säännöt ovat tärkeässä roolissa. Jos niistä ei löydy ratkaisua, nojaudutaan yhdistyksen omaan vakiintuneeseen käytäntöön. Sitten tutkitaan yleistä yhdistyskäytäntöä ja lopuksi yleisiä oikeuskäsityksiä.

Sääntöjen ohella vuosikokouksessa tehtävät päätökset ja toiminnan linjaukset ohjaavat ja antavat raamit yhdistyksen toimintaan. Käytännössä ne kertovat yhdistyksen työntekijöille ja luottamustoimisille mitä ja millä resursseilla tehdään. Toimijoiden tehtävä on lakien ja moraalisen velvollisuuden puitteissa hoitaa tehtävää.

Tämä osio kertoo tarkemmin vastuista ja mitkä perusasiat tulee tehdä vuosittain.