Opas minisite block

Yhteistyö varajäsenen ja henkilöstön edustajan kanssa

Yhteistyö varajäsenen ja henkilöstön edustajan kanssa

Jokaisella hallituksen jäsenellä voi olla henkilökohtainen varajäsen tai sitten yhdistyksen hallituksella on yleisvarajäseniä. Jos hallituksella on yleisvarajäseniä, kuka tahansa varajäsen voi olla kenen tahansa varsinaisen hallituksen jäsenen tilalla kokouksissa. Tällöin varsinainen hallituksen jäsen ilmoittaa kokousesteestä hallituksen sihteerille tai kokouksen koollekutsujalle, ja hän kutsuu varajäsenet sovitussa järjestyksessä kokoukseen.

Jos sinulla on henkilökohtainen varajäsen, ilmoitat suoraan hänelle kokousesteestä ja yleensäkin huolehdit siitä, että hän saa jokaisen kokouksen asiapaperit. Lisäksi sinun kannattaa keskustella hänen kanssaan kaikkien hallituksen kokousten alla ja niiden jälkeen ja miettiä yhteisiä näkemyksiä käsiteltävistä asioista ja päätösten toteuttamisesta. Näin tehostat omaa toimintaasi ja samalla varmistat sen, että varajäsenesi joskus ’joutuessaan’ hallituksen kokoukseen tuntee asiat ja kykenee osallistumaan päätöksentekoon.

Yhteistyö henkilöstön edustajan kanssa

Hallituksen ja henkilöstön edustajien eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimiva yhteistyö hyödyttää molempia, mutta erityisesti se hyödyttää jäseniä. Siksi sinun kannattaa aktiivisesti tutustua liittosi/yhdistyksesi henkilöstön edustajiin ja sopia koko hallituksen kanssa yhdessä, miten teette yhteistyötä.

Joissakin yhdistyksissä on päädytty siihen, että puheenjohtaja ja henkilöstön edustaja tapaavat säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain ja käyvät läpi sovitun asialistan mukaan ajankohtaiset asiat. Toisissa yhdistyksissä luottamusmiehet ovat mukana hallituksen toiminnassa ja osallistuvat kokouksiin. Tällöin heillä on jokaisessa kokouksessa oma puheenvuoro, jossa he tuovat ajankohtaiset asiat keskusteltaviksi.

Toimiva yhteistyö varmistaa, että tieto ei katoa, jäsenet saavat edunvalvontasopimuksensa (jäsenyys) mukaista palvelua ja toimijoiden vaihtuessa ei synny toimintakatkoksia. Varmistathan hallituksesi pelisääntöjä käsittelevässä kokouksessa tämän yhteistyön tavat.