Opas minisite block

Sihteeri

Sihteeri

Sihteerinä olet yhdistyksesi toiminnan tukijalka. Sinun toimintasi saa yhdistyksen rullaamaan!

Yhdistyksen sihteerinä olet vastuussa hallituksen kokoustoiminnan kirjaamisesta. Kaikki muut sihteerin tehtävät hallitus voi jakaa järjestäytymiskokouksessaan. Esimerkiksi tiedotusta tai jäsenasioita hoitamaan on usein järkevää valita joku muu kuin sihteeri: näin sihteerin työmäärä pysyy kohtuullisena, vaikka yhdistyksen toiminta kasvaisi.

Sihteeri on yhdistykselleen erittäin tärkeä, vaikka muodollisesti valtaa tai oikeuksia hänellä ei juuri ole. Suurten yhdistysten kokouksissa sihteerinä toimii yleensä palkattu työntekijä. Pienissä yhdistyksissä yksi hallituksen jäsen toimii sihteerinä päätöksenteon lomassa.