Opas minisite block

Tehtävät ja rooli

Tehtävät ja rooli

Puheenjohtajana saat käyttää positiivista valtaa – vaikka pelastaa koko maailman. Yhdistyslain mukaan puheenjohtajan tehtäviä ovat nimenkirjoitusoikeus, ellei säännöissä ole muuta määrätty; sekä yhdistysrekisteritoimistoon tehtävän perusilmoituksen, muutosilmoituksen tai yhdistyksen purkautumisesta tehtävän ilmoituksen allekirjoittaminen.

Puheenjohtaja ei välttämättä ole yhdistyksensä johtaja. Puheenjohtajana sinulta kuitenkin odotetaan yhdistyksen eduista huolehtimista ja sitä, että vastaat yhdistyksen töiden jakamisesta. Lisäksi puheenjohtajalta odotetaan, että hän saa yhdistyksen hallituksen rullaamaan käskemättä ja huolehtii siitä, että toimitaan sääntöjen ja toimintasuunnitelmien mukaan. Useimmiten puheenjohtajana myös johdat "puhetta" eli kokouksia. Puheenjohtajan tärkein taito onkin koota poukkoileva keskustelu ja johtaa siitä selkeä toimenpide- tai päätösehdotus. Tätä kannattaa harjoitella.

Pienessä yhdistyksessä puheenjohtaja vastaa moninaisesta toiminnasta ja suuressa yhdistyksessä päivät voivat täyttyä edunvalvontatehtävistä. Aloittelevan puheenjohtajan kannattaa tutustua yhdistyksensä sääntöihin, koska ne on laadittu yksilöllisesti juuri hänen yhdistyksensä käytäntöjä ajatellen, ja niissä puheenjohtajan tehtävät on yleensä lueteltu täsmällisesti.

Kunnianhimoisempi puheenjohtaja perehtyy yhdistyslakiin, siitä nousseisiin oikeustapauksiin ja yhdistyksensä sääntöihin, hankkii osaamista ryhmien toiminnan vetämisestä, tutustuu laajaan yhdistyskenttään – liittojen ja keskusjärjestöjen toimintaa myöten – ja käyttää osaamistaan yhdistyksen edunvalvontaan sekä yleiseen vaikuttamiseen yhteiskunnassa.

Roolinsa voi jokainen puheenjohtaja muokata itsensä näköiseksi. Edeltäjältäsi saat hyviä vinkkejä. Lisäksi voit oman puheenjohtajan roolisi määrittelemiseksi vastata seuraaviin kysymyksiin.

  • Miksi olen ryhtynyt puheenjohtajaksi?
  • Tunnenko yhdistykseni sääntöjen määräämät puheenjohtajan tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet?
  • Tunnenko toimintaympäristön ja hallituksen jäsenet?
  • Mihin asioihin haluan puheenjohtajana erityisesti keskittyä?
  • Mitä vahvuuksiani voin hyödyntää puheenjohtajana?
  • Mitä osaamista minulla on ja mitä minulta puuttuu? Miten ja milloin hankin puuttuvan osaamisen?
  • Mitä odotan ammattiyhdistykseltäni ja ammattiliitoltani?