Opas minisite block

Luottamuksen rakentaminen

Luottamuksen rakentaminen

Luottamuksen rakentaminen alkaa omasta esimerkistä ja ryhmäidentiteetin luomisesta. Luottamus ei synny itsestään eikä hetkessä ja yhdenkin jäsenen jatkuva epäily muiden osaamisen, harkintakyvyn tai halutun asenteen puutteesta heikentää yhdistystä.

Puheenjohtajana lisäät luottamusta huolehtimalla yhdistyksen rakenteista eli siitä, että jäsenet saavat säännöllisesti tietoa, heille tarjotaan sosiaalisia tilaisuuksia, hallituksen jäsenet ja muut yhdistyksen edustajat eivät käytä resursseja omaksi hyödykseen (kokouspalkkioiden ja edustuskulujen kohtuullisuus tärkeää).

Kun puheenjohtajana lähdet luomaan ryhmähenkeä, liittoudu aluksi kaikkien kanssa eli älä valitse ”uskottuja”. Ole johdonmukainen ja toimi puheittesi ja vakaumuksesi mukaisesti. Kannusta jokaista ja delegoi myös päätösvaltaa! Yritä etsiä ratkaisuja myös tilanteissa, joissa jokin asia on jäänyt tekemättä. Kannattaa myös huomioida ympäristön tuomat muutokset eli tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet sekä sosiaalisen ympäristön tuomat muutokset, huomioi henkilöt ja heidän elämäntilanteensa. Kysy hallituksen jäsenten mielipiteitä varsinaisten kokousten ulkopuolellakin. Kokoustilanteessa varmista, että kaikki saavat puhua asiansa loppuun. Osaava puheenjohtaja myös hyväksyy näkemyseroja, mutta etsii sitkeästi kompromissia, josta voidaan olla yhtä mieltä. Muista, että yhteishengenkin ratkaisee se, mitä teemme; ei se, mitä olemme.

Puheenjohtajana voit edistää luottamusta ja hyvää ryhmähenkeä esimerkiksi sopimalla toiminnan keskeiseksi pelisäännöksi toisten kunnioittamisen ja avoimuuden. Yhteisyyttä edistää myös huolellinen strategiatyö. Strategiatyö auttaa ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia. Strategiatyössä ensin analysoidaan yhdistyksen toiminta ja toimintaympäristö. Siten tehdään valintoja siitä, mihin keskitytään ja mihin resurssit käytetään. Nämä valinnat kiteytetään toiminta-ajatukseen. Näin yhdistyksen jäsenet visioivat yhdessä yhdistyksen toivotun tulevaisuuden ja sen keinot, joilla sitä tavoitellaan. Turhat rönsyilyt jätetään, toimijat tekevät oikeita asioita oikein ja kaikilta säästyy aikaa.

Toimintakulttuuri luodaan yhdistyksissä ja työpaikoilla yhdessä. Seuraavien kysymysten avulla voit arvioida yhdistyksesi toimintakulttuuria. Jos vastaat kaikkiin kysymyksiin kyllä, onneksi olkoon! Yhteisöllänne menee erinomaisen hyvin. Jos vastaat kielteisesti joihinkin kysymyksiin, miettikää yhteisössänne yhdessä, miten asian voisi saattaa kuntoon.

  • Onko yhdistyksessäsi myönteinen ilmapiiri?
  • Voitteko ilmaista itseänne avoimesti ja saatteko toisiltanne arvostusta?
  • Onko hallituksen tehtävät ja vastuualueet selkeästi määritelty?
  • Oletteko sopineet pelisäännöistä eli tavoista toimia?
  • Saatteko ja jaatteko riittävästi tietoa yhdistyksen asioista?
  • Ovatko jäsenet tyytyväisiä tiedotukseen ja toimintaa?
  • Tuetteko toisianne aktiivisesti kehittymisessä?
  • Onko teillä aikaa jutella asioista?
  • Osallistutaanko kokouksiin ahkerasti?