Opas minisite block

Edustaminen

Edustaminen

Yhdistystä edustaa ulospäin puheenjohtaja. Se tarkoittaa paitsi nimenkirjoitusoikeutta, myös moraalista velvoitetta huolehtia siitä, että toimijat ja yhteistyökumppanit huomioivat yhdistyksen edun.

Puheenjohtaja edustaa yhdistystä myös jäsenten ja toimijoiden suuntaa. Näillä ryhmillä on toisistaan poikkeavia odotuksia. Hallituksen toimijat odottavat sinulta oikeudenmukaisuutta päätöksenteossa, tasapuolisuutta kokouskäytäntöjen toteuttamisessa sekä yhteisistä eduista huolehtimista sidosryhmien suuntaan. Jäsenet näkevät sinut etujensa valvojana ja odottavat ennen muuta tehokasta edunvalvontaa ja näkymistä tarkoituksenmukaisissa paikoissa sekä jäsenen huomioimista. Varaa edustamiselle aikaa ja keskity tavoitteiden kannalta oleellisiin edustustilaisuuksiin.