Opas minisite block

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Yhdistyslaki (35 §:) toteaa, että: "Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallitus edustaa yhdistystä. Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen."

Vajaavaltaisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että puheenjohtajan on oltava täysi-ikäinen eikä hän saa olla holhouksen tai konkurssin alainen. Vaikka kaikkien hallitusten jäsenten ei enää tarvitse asua Suomessa, puheenjohtajaa tämä vaatimus edelleen koskee.

Puheenjohtajan tehtävä tarjoaa oivia mahdollisuuksia oppia uutta ja viedä yhdistyksen tehtävää eteenpäin. Luontaisista ominaisuuksistasi, kiinnostuksistasi ja muualla elämässä hankkimistasi taidoista on apua yhdistystoiminnassa. Puheenjohtajan tehtävässä onnistumista auttaa toimiva, koko hallituksen yhteistyö. Edeltäjän ja samanlaisissa tehtävissä toimivien vinkit sekä yhdistystoiminnan koulutukset ovat avuksi yhdistystoiminnassa, kouluttautua voit myös verkossa! Yhdistystoiminnan avuksi kannattaa myös luoda kontakteja sisaryhdistyksiin ja ottaa mallia hyvin toimivista käytännöistä.

Yhdistysoppiminen on etenevä prosessi: Kun olet ryhtynyt yhdistystoimijaksi, huomaat havainnoivasi siihen liittyviä uutisia ja tarinoita. Havainnoidessasi tunnistat toimintaasi edistäviä ja estäviä asioita sekä yhdistyksen toiminnassa olevia ongelmia. Hiljalleen teet kehittämisohjelman ja sitä toteuttaessasi harjoittelet uutta tehtävääsi. Muista iloita kehittymisestäsi!