Opas minisite block

Muut vastuuroolit

Muut vastuuroolit

Hallituksen sisällä kannattaa valita vastuuhenkilöitä eri asioille, kuten jäsenhankinta, virkistys, koulutus, jne. Vastuualueen selkeys, yhdessä määritellyt tehtävät sekä aikataulutettu suunnitelma, auttavat hallituksen jäsentä sitoutumaan vastuualueensa hoitoon. Siksi puheenjohtajan johdolla kannattaa todeta yhdessä kunkin vastuualueen merkitys koko toiminnalle; näin toimijat motivoituvat ja sitoutuvat tehtäväänsä paremmin.

Tehtävien delegoinnissa ja vastuuhenkilöiden valinnassa kannattaa huomioida jokaisen hallituksen jäsenen tiedot ja taidot sekä into ja mahdollisuudet käyttää aikaa annettuun tehtävään. Näiden kartoittaminen hallitustaipaleen alussa ja säännöllisin välein auttaa ennakoimaan, onnistumaan ja kehittymään. Tehtävien jaon alussa mietitään yhdessä ja erikseen, miksi tämä tehtävä on tärkeä, mitä taitoja sen hoitamisessa tarvitaan ja keneen tehtävä vaikuttaa. Kaikista ajatuksistamme, tunteistamme ja teoistamme on seurauksia meille itsellemme ja muille.

Vastuurooleja voivat olla jäsenvastaava, opiskelija- ja nuorisovastaava, tapahtumavastaava, koulutusvastaava ja kestävyysvastaava.