Opas minisite block

Luottamusmies

Luottamusmies

Luottamusmiehen valitsevat liiton jäsenet työpaikalla, useimmiten vaaleilla. Valintatapa on määrätty joko työehtosopimuksessa tai luottamusmiessopimuksessa. Luottamusmies valitaan aina määräajaksi. Ehdokkaaksi voi asettua kuka tahansa, joka on kyseisen ammattiliiton jäsen ja joka tuntee oman työpaikkansa toimintatapoja. Luottamusmies saa ammattiliitolta koulutusta tehtäviinsä.

Luottamusmies neuvoo jäseniä työsuhteeseen liittyvissä asioissa, joten yksittäisen työntekijän ei itse tarvitse yrittää selvittää esimerkiksi työlainsäädännön tai työehtosopimusten määräyksiä.

Luottamusmies huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä tarvittaessa neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä ja muutostilanteissa.

Lue tehtävästä lisää Työelämään.fi -sivustolta.