Opas minisite block

Tuplatiimi

Tuplatiimi

Tuplatiimi on Innotiimi Oy:n kehittämä ryhmätyömenetelmä, jonka avulla voidaan käsitellä yhtä aihetta ja tarkastella sitä eri näkökulmista. Menetelmä on tarkoitettu erityisesti avoimien ongelmien ratkaisuun ja vaihtoehtojen ja ratkaisumallien karsimiseen työskentelyn kuluessa.

Työskentely

Tarvitsete paperilappuja, sinitarraa tai teippiä sekä tusseja. Määritelkää yhdessä aihe tai ongelma, jota käsittelette.

Muodostakaa pienryhmät (esim. 3-4 henkilöä) tai jos ryhmä on kokonaisudessaan pieni, niin työskennellä voi pareittain. Jokainen miettii yhteistä aihetta tai ongelmaa ensin yksin, ja kirjoittaa paperille 4-6 ehdotusta, ajatusta tai ideaa siitä. Aikaa tähän on viisi minuuttia.

Ryhmissä (tai pareittain) osallistujat keskustelevat kunkin ideoista ja ajatuksista. Näistä kaikista ryhmä valitsee omikseen 3-4 parasta.

Ehdotukset teipataan seinälle. Ryhmät esittelevät lyhyesti ehdotuksensa. Niistä ei keskustella sen pidempään vielä tässä vaiheessa. Ehdotukset ryhmitellään, jos löytyy samaan aihepiiriin kuuluvia.

Kukin ryhmä keskustelee keskenään seinälle kiinnitetyistä ehdotuksista ja valitsee niistä viisi parasta (esim. tussiäänestyksellä = vedetään viiva valittuun lappuun). Omista ehdotuksista saa valita vain yhden, muut ehdotukset on oltava muiden ryhmien ehdotuksia. Eniten ääniä saaneet pääsevät jatkoon. Muut laput poistetaan seinältä.

Lapuista syntyvien idearyhmien avulla laaditaan konkreettinen toimenpidesuunnitelma.