Opas minisite block

Sanaleikki

Sanaleikki

Työskentelyn aluksi ohjaaja kertoo lyhyesti, millaista ongelmaa ollaan ratkaisemassa. Hän kertoo, että tavoitteena on yhdistää toisilleen vieraita asioita, jotta löydettäisiin uudenlaisia näkökulmia ongelman ratkaisuun.

Ohjaaja aloittaa valitsemalla minkä tahansa sanan ja pyytää osallistujia vuorotellen sanomaan, mikä sana tulee edellisestä mieleen. Näin kerätään 10-15 sanaa. Joidenkin osallistuminen tällaiseen "hullutteluun" on vierasta ja heidän innostumiselleen on annettava aikaa. Mielikuvat tulevat kaikilla varmaankin nopeasti, mutta niiden sanominen voi viedä aikaa.

Tämän jälkeen pohditaan sana kerrallaan, miten juuri se sana ja yhteisen ongelman ratkaisu liittyvät yhteen. Näin saadaan 10-15 ratkaisuideaa, joista voidaan valita esimerkiksi kolme kiinnostavinta toteutusvaiheeseen.

Sanaleikkiä voidaan kehittää mm. niin, että kerätään kuvia, pieniä esineitä yms. virikkeitä, joiden herättämiä ajatuksia yhdistetään ratkaistavaan asiaan.