Opas minisite block

Ennakoiva dialogi

Ennakoiva dialogi

Ennakoiva dialogi on Sosiaalikehitys Oy:n ja Stakesin Kehittämisryhmän rakentama ja tehokkaasti käyttämä menetelmä, jonka tavoitteena on – heidän sanojensa mukaan – "lisätä toimintaympäristön tulkinnan mahdollisuuksia moniäänisyyden ja diversiteetin avulla". Menetelmä etenee suurin piirtein seuraavanlaisesti:
  1. Suunnitellaan yhdessä, millainen olisi ihannetilanne jonkin tietyn ajan kuluessa. Esimerkki: Järjestössämme on kolmen vuoden kuluttua enemmistönä alle kolmikymppisiä ihmisiä.
  2. Pohditaan, mitä on tapahtunut kolmen vuoden aikana? Etsitään erilaisia tärkeitä tai aikaisemmin huolta herättäneitä "tapahtumia".

Esimerkkitapahtuma: Kolme vuotta sitten perustimme nuorisotiimin, joka kokosi omasta näkökulmastaan nuoria puhuttelevia järjestötoimintamme arvoja ja muotoja. Niitä ryhdyttiin kehittämään ja markkinoimaan eri alueen nuorille mm. lentolehtisillä ja koulujen ilmoitustauluilla. Nuorilta kerättiin samalla lisäideoita ja toteutettiin niitä aktiivisesti.