Opas minisite block

Aivoriihi

Aivoriihi

Aivoriihi on erittäin tunnettu ideointimenetelmä. Sen tavoitteena on päästä kritiikittömään "ideointihuumaan", jolloin eri näkökulmat ja kokemukset saadaan hyödynnettyä.

Ohjaaja huolehtii hyvästä ideointi-ilmapiiristä varmistamalla, että kaikki osallistuvat ja että kritiikkiä ei esitetä. Ohjaaja esittää ongelman ja hän voi itse aluksi esittää muutaman pähkähullun ajatuksen, jotta osallistujat ymmärtäisivät perusajatuksen. Ohjaajan on ideoinnin aikana varmistettava, että ajatukset kirjataan huolellisesti ylös, jotta ajatusten esittäjät tuntevat työnsä tärkeäksi ja jotta jatkotyöskentelyyn jää materiaalia. Perusidea on, että määrä tuottaa laatua.

Aivoriihi, ideointi ja irrottelu vaatii aikaa, koska ajatukset vapautuvat sovinnaisista ratkaisuista hitaasti. Vapautumisen myötä kuitenkin luovuus kasvaa. Siksi ohjaajan on varattava riittävästi aikaa, eikä hän saa hoputtaa osallistujia. Kokeneet aivoriihen ohjaajat ovat sitä mieltä, että vasta tunnin päästä tai 50. idean jälkeen alkaa tulla hyviä, radikaaleja ajatuksia.

Aivoriihi on nimenomaan ideointimenetelmä. Hyvien ajatusten haarukoimiseen ja jatkotyöstämiseen kannattaa käyttää muita menetelmiä.

Osallistujat pitävät aivoriihtä usein hauskana "välipalana".

Aivoriihen voi toteuttaa myös kirjallisesti: Istutaan niin, että voidaan helposti kierrättää papereita kaikilla. Aluksi jokainen keksii ja kirjaa ylös esimerkiksi viiden minuutin ajan ratkaisumahdollisuuksia johonkin ongelmaan. Sen jälkeen paperit pannaan kiertämään, jolloin seuraavat voivat kommentoida tai jatkokehittää esitettyjä asioita. Paperit voivat kiertää kaikkien kommentoitavana tai sen verran kuin tilaa paperilla riittää.

Kirjallinen aivoriihi ei tietystikään ole niin hauska kuin suullinen, vaikka siinä voidaan piirtääkin, koska omien ajatusten kommentit saattavat pelottaa.