Opas minisite block

Osallistavat menetelmät

Osallistavat menetelmät

Osallistavia menetelmiä voidaan käyttää erilaisissa ryhmätyötilanteissa: opetuksessa, ongelmien kartoituksissa ja ratkaisuvaihtoehtojen miettimisessä, toiminnan suunnittelussa ja eri vaihtoehtojen ideoinnissa ja niin edelleen. Osallistavien menetelmien tavoitteena on antaa kaikille mahdollisuus osallistua aktiivisesti keskusteluihin ja ideointeihin sekä tuottaa ryhmänä yksilön suoritusta parempi, täsmällisempi tai laajempi ratkaisu tavoiteltuun asiaan.

Seuraavassa esitellään muutamia menetelmiä. Aloitteleva ohjaaja voi noudattaa menetelmiä tarkastikin, mutta kokeneempi sekoittelee niitä tyylinsä mukaan.