Opas minisite block

Arviointi

Arviointi

Jäsentilaisuuksien onnistuneisuutta voidaan arvioida erilaisilla mittareilla. Monesti uusi tapahtumajärjestäjä tulee ajatelleeksi vain yhtä tai kahta: tuliko paljon osallistujia ja sujuiko kaikki suunnitellusti. Kaikki arviointikriteerit eivät kuitenkaan sovi kaikkiin tilaisuuksiin, vaan tilaisuuden onnistumista pitäisi arvioida suhteessa siihen, mitä tavoiteltiin.

Jos esimerkiksi tavoiteltiin uusien jäsenten tavoittamista – onnistuttiin, jos saatiin yksikin uusi mukaan. Jos tavoiteltiin pitkäaikaisten sitoutuneiden jäsenten palkitsemista – onnistuttiin, jos tunnelma oli hyvä.

Teemme tälle sivulle testin, jonka avulla voit hahmotat yhdistyksenne vahvuuksia ja kehittymiskohteita tapahtumajärjestäjänä.