Opas minisite block

Arviointi

Arviointi

Jäsentilaisuuksien onnistuneisuutta voidaan arvioida erilaisilla mittareilla. Monesti uusi tapahtumajärjestäjä tulee ajatelleeksi vain yhtä tai kahta: tuliko paljon osallistujia ja sujuiko kaikki suunnitellusti. Kaikki arviointikriteerit eivät kuitenkaan sovi kaikkiin tilaisuuksiin, vaan tilaisuuden onnistumista pitäisi arvioida suhteessa siihen, mitä tavoiteltiin.

Jos esimerkiksi tavoiteltiin uusien jäsenten tavoittamista – onnistuttiin, jos saatiin yksikin uusi mukaan. Jos tavoiteltiin pitkäaikaisten sitoutuneiden jäsenten palkitsemista – onnistuttiin, jos tunnelma oli hyvä.

Tämän kyselyn avulla hahmotat yhdistyksenne vahvuuksia ja kehittymiskohteita tapahtumajärjestäjänä:

1. Saatiinko jäsentilaisuus toteutumaan?

 1. Kyllä
 2. Ei, peruttiin

2. Vallitsiko tilaisuuden järjestäjien kesken hyvä henki?

 1. Erittäin
 2. Melko
 3. Jonkin verran
 4. Ei erityisen
 5. Ei todellakaan

3. Jakautuivatko järjestämisvastuut useamman henkilön kesken?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Kyllä, mutta epätasaisesti

4. Toimivatko järjestelyt tilaisuuden aikana?

 1. Hyvin
 2. Melko hyvin
 3. Melko huonosti
 4. Huonosti

5. Saatiinko tiedotus menemään jäsenille?

 1. Hyvin
 2. Melko hyvin
 3. Melko huonosti
 4. Huonosti

6. Kiittikö joku tilaisuuden jälkeen järjestäjiä?

 1. Kyllä
 2. Ei