Muutokset yhdistyksissä

Muutokset yhdistyksissä

Järjestötoiminnan muutosvalmennus

Koulutuksen suositeltava kesto on 1–2 päivää.

Koulutus on suunnattu ammattijärjestöjen asiantuntijoille, henkilöstön edustajille ja yhdistystoimijoille.

Tavoitteena on tiivistää ammattijärjestötoimijoiden välistä yhteistyötä ja määrittää edunvalvonnan keinot, joilla toimijat pystyvät tukemaan jäseniään työelämässä. Tavoitteena on laatia toimintasuunnitelma tälle yhdistysten tai järjestöjen yhteiselle edunvalvontatyölle. Koulutuksessa opitaan toiminnallisten menetelmien käyttöä kehittämistyössä ja järjestön tai yhdistyksen johtamisessa.

Työelämä muuttuu monin tavoin: toimipisteitä lakkautetaan, yhdistetään tai yksityistetään. Erityisesti kuntia on yhdistynyt ja paineita yhdistymiseen on myös jatkossa. Tämän lisäksi paikallinen sopiminen on kasvussa, mikä vaatii henkilöstön edustajilta ja yhdistystoimijoilta monenlaista osaamista ja yhteistyötä. Työelämän muutokset vaikuttavat ammattijärjestöjen toiminnan sisältöön ja joskus muutoksista syntyy järjestörakenteen kehittämistarpeita.

Järjestötoimijat määrittelevät yhdessä, mikä oman jäsenkunnan työpaikoilla ja toimintaympäristössä muuttuu ja miten järjestön pitäisi nämä muutokset ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa.

Tiedustelut: Päivi Lohi-Aalto

Yhdistys- ja liittofuusiot

Koulutus sopii yhdistyksen tai liiton hallitukselle, valtuustolle tai toimiston henkilökunnalle. TJS tarjoaa tukea yhdistysten ja liittojen fuusiotilanteessa. Asiantuntijapalvelu sisältää ohjausta yhdistymisprosessin sujumiseksi.

Tiedustelut: Päivi Lohi-Aalto tai Sikke Leinikki
 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.