Yhdistystoimijoiden johtaminen

Yhdistystoimijoiden johtaminen

Kenelle

Koulutus on suunnattu yhdistysten hallitusten puheenjohtajille ja eri tiimien vetäjille.

Tavoite

Koulutuksen aikana opit johtamaan toimintaanne niin, että kaikilla on yhteinen käsitys perustehtävästänne, yhdistystoimintanne arvoista sekä tavoitteista ja työnjaosta. Saat hallituksen työskentelyyn luovia ja päätöksentekoa nopeuttavia välineitä. Tämä helpottaa työtäsi ja jaksamistasi. Ymmärrät, mitä sinulta odotetaan ja mitkä ovat luottamustoimisten tai vapaaehtoistoimijoiden (puheen)johtajan valta ja vastuut.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa opit vertaistuen ja luentojen avulla perusasioita yhdistyslainsäädännöstä, kokoustekniikasta, toimintaympäristön muutoksista, ryhmädynamiikasta, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidoista sekä motivoinnista. Koulutusten välillä tehdään omaan yhdistykseen tai hallituksen toimintaan liittyvä kehittämistehtävä.

Ohjelma

I osio 18.3.
Johtamisen osaamisvaatimukset
16.30 Koulutustila avautuu
17.00 Odotukset puheenjohtajan osaamisesta ja roolista
18.15 Tauko
18.30 Johtamisen välineet
20.00 Koulutus päättyy

II osio 8.4.
Ryhmän johtaminen, motivointi
16.30 Koulutustila avautuu
17.00 Välitehtävän purku ja ryhmädynamiikkaan perehtyminen
18.15 Tauko
18.30 Arvot niin motivoinnin kuin oman jaksamisenkin pohjana
20.00 Koulutus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova.

Tutustu myös näihin koulutuksiin

Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
maaliskuu 2021
02.03.2021 Henkilöstön edustaja luottamuksen rakentajana

Löydät tapoja lisätä luottamusta henkilöstön edustajan roolissasi ja pystyt kehittymään luottamuksen rakentajana ja kehityt ryhmän ohjaajana. Vuorovaikutus- ja ryhmänohjaamistaitojen kehittämisen myötä myös jaksamisesi paranee.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 105.00
10.03.2021 - 29.03.2021 Yhdistyksen viestintä

Koulutuksessa opit, mikä on yhdistyksen eri aktiivien viestintävastuu ja miten suunnitella ja hoitaa yhdistyksen viestintää. Saat varmuutta tehtävän hoitamiseen ja ideoita toteuttamiseen. Pääset jakamaan ja kuulemaan hyviä käytännön tapoja muiden yhdistysten viestintävastaavien kanssa.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutus, ilmoittautuneille lähetetään linkki

Osallistumismaksu 160.00
10.03.2021 - 14.04.2021 Yhdistystoiminnan perusteet

Koulutuksessa saat tietoa, millä tavalla yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt ohjaavat yhdistyksen toimintaa. Tunnet yhdistystoimijan vastuut ja velvollisuudet. Lisäksi opit, mikä vaikuttaa hallituksen ja yhdistyksen jäsenten sitoutumiseen, motivaatioon ja luottamukseen.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 105.00
20.03.2021 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet

Koulutuksessa opit yhdistyksen taloudenhoidon perusperiaatteet ja kirjanpidon perusasiat. Koulutuksen jälkeen osaat tehdä yhdistyksen kirjanpidon ja siihen liittyvät asian oikealla tavalla.

Verkkokoulutus

Adobe Connect tai Teams -verkkokoulutus.

Osallistumismaksu 105.00
27.03.2021 Ilmastonmuutos ja kestävä työ

Koulutuksen tavoitteena on tarjota näkemyksiä, taustatietoa ja keskustelumahdollisuuksia ammattiliittojen toimijoille työn ilmastovaikutuksista. Erityisesti koulutuksessa pohditaan mahdollisuuksia edistää reilua siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaa. Työllisyyden varmistaminen ja työpaikkojen oma toiminta on välttämätöntä myös ilmastonmuutokseen kytkeytyvien toimien arvioinnissa, kehittämisessä ja soveltamisessa. Työpajapainotteisen koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät ilmastotoimien olevan kiinteä osa ammattiliittojen edunvalvontaa ja työpaikkojen toimintaa. Osallistujat saavat välineitä ennakoida ilmastonmuutoksen hillinnän aiheuttamia työllisyysvaikutuksia ja työntekijöiden osaamistarpeita.

Verkkokoulutus

Adobe Connect

Osallistumismaksu 105.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
huhtikuu 2021
13.04.2021 Uusien hallitusjäsenten perehdytys

Koulutuksen tavoitteena on oppia yhdistyksen pyörittämisen perusasioita kuten yhdistystoiminnan tarkoitusta, toimintaa ohjaavia säännöstöjä, hallituksen hyviä toimintakäytäntöjä ja hallituksen jäsenten tehtäviä ja vastuuta. Koulutuksen käytyään uusi hallituksen jäsen saa varmuutta toimia hallituksessa.

15.04.2021 Arkistoi olennainen yhdistystieto talteen

Koulutuksessa opit tuntemaan arkistoinnin keskeiset käsitteet, normit ja ohjeet sekä mitä yhdistyksen asiakirjoja pitää säilyttää ja miten, jotta arvokas asiakirjallinen järjestöhistoria- ja kulttuuriperintö säilyvät tuleville sukupolville. Koulutuksessa saat käytännön neuvoja yhdistyksen sekä paperisten että sähköisten asiakirjojen hallintaan ja loogiseen järjestykseen.

Helsinki

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 60.00
24.04.2021 - 22.05.2021 Yhdistystoimijoiden johtaminen

Koulutuksen aikana opit johtamaan toimintaanne niin, että kaikilla on yhteinen käsitys perustehtävästänne, yhdistystoimintanne arvoista sekä tavoitteista ja työnjaosta. Saat hallituksen työskentelyyn luovia ja päätöksentekoa nopeuttavia välineitä. Tämä helpottaa työtäsi ja jaksamistasi. Ymmärrät, mitä sinulta odotetaan ja mitkä ovat luottamustoimisten tai vapaaehtoistoimijoiden (puheen)johtajan valta ja vastuut.

Scandic Oulu City

Osallistumismaksu 210.00
Teemat
Yhdistystoiminta
Ajankohta
18.03.2021 - 08.04.2021
Paikka

Verkkokoulutus, linkki lähetetään ilmoittautuneille

Hinta
Osallistumismaksu 95.00