Työturvallisuus – jokaisen asia

Työturvallisuus – jokaisen asia

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu kaikille henkilöstön edustajina toimiville sekä muille työturvallisuudesta kiinnostuneille.

Tavoite

Koulutuksessa opit työturvallisuuteen liittyvän peruskäsitteistön ja keskeiset periaatteet työhyvinvoinnin kannalta.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa käydään läpi työturvallisuuteen liittyviä perusasioita eri roolien kautta – henkilöstön edustajan, yrityksen/esimiehen ja työntekijän. Jokaisen roolin kautta tuodaan esiin pääasiat, miten työturvallisuutta voi parantaa, sekä vastuut. Osa työturvallisuutta on myös työhyvinvointi, josta käydään eri näkökulmia ja vaikutuksia läpi.

Kouluttajat: työsuojelun ja työhyvinvoinnin asiantuntija, DI, Jari Tuomainen, Aktiivi-Insituutti ja koulutus- ja kehittämisasiantuntija, KM Leena Könkkölä, TJS Opintokeskus

Ohjelma

8.45 Koulutustila avautuu
9.00 Koulutus alkaa, tervetuloa
Kuinka työturvallisuutta voidaan parantaa työpaikoilla
- Henkilöstön edustajan näkökulma
- Työntekijän näkökulma
- Yrityksen näkökulma
10.15 Tauko
10.30 Työturvallisuus ja hyvinvointi
11.45 Koulutuksen yhteenveto
12.00 Koulutus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistuminen voidaan perua kuluitta 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Jos osallistuminen perutaan 13:n päivän sisällä ennen koulutusta, peritään osallistumismaksusta puolet. Jos osallistuja jää perumatta pois koulutuksesta, peritään häneltä koko osallistumismaksu, ellei hän esitä lääkärintodistusta tai todistusta voittamattomasta esteestä. Koulutuskutsussa voi olla tiukennettuja perumisehtoja.

Tutustu myös näihin koulutuksiin

Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
lokakuu 2022
13.10.2022 Työpaikan yhdenvertaisuuden toteuttaminen

Koulutuksessa opit laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman omalle työpaikallesi yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työskentelytapa antaa mahdollisuuden keskustella yhdenvertaisuuden sisällöistä koko henkilöstön voimin, jolloin se tukee myös yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikoilla. Samalla opit yhdenvertaisuuslain tärkeimmän sisällön. Pohdimme myös, miten henkilöstön edustaja voisi edistää työpaikan työntekijäryhmien välistä yhdenvertaista kohtelua.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 60.00
25.10.2022 Henkilöstön edustaja etätyötä tekevän tukena

Koulutuksessa opit, miten henkilöstön edustaja voi tukea etätyötä tekeviä ja mitkä asiat nousevat etujen ajamisessa esille. Selvitämme, mikä etätyöntekijän työsuojelussa on työnantajan vastuulla ja mikä kuuluu työntekijälle ja miten valvova viranomainen eli aluehallintovirasto valvoo etätyötä tekevän työsuojelua.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 60.00
26.10.2022 Lait henkilöstön edustajan tukena

Koulutuksessa opit, millaisten säädösten nojalla henkilöstön edustaja toimii työpaikalla ja millaiset raamit lainsäädäntö luo yhteistyölle henkilöstön edustajan ja työnantajan välillä. Perehdyt henkilöstön edustajalle keskeiseen oikeuskäytäntöön ja kuulet erilaisista oikeustapauksista. Saat eväitä työnantajayhteistyöhön, rohkeutta luottamustehtäväsi hoitamiseen sekä innostusta kehittää työpaikan käytäntöjä.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 180.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
tammikuu 2023
18.01.2023 - 19.01.2023 Työhyvinvointikorttikoulutus

Työhyvinvointi on koko työyhteisön yhteinen asia ja organisaation menestystekijä. Koulutus innostaa ja ohjaa johtoa ja henkilöstöä kehittämään työpaikkaansa yhteisvoimin. Koulutuspäivä aineistoineen auttaa tunnistamaan muutostarpeita, löytämään niihin ratkaisuja ja käynnistämään yhteistä kehittämistä työpaikalla.

Osallistumismaksu 160.00
31.01.2023 - 31.05.2023 Henkilöstön edustajan vertaistuki -koulutus

Koulutuksen myötä saat lisävalmiuksia toimia pääluottamusmiehenä tai luottamusmiehenä vaativissa edunvalvontatehtävissä. Saat välineitä oman työsi johtamiseen ja hyvinvointiin sekä vertaistukea muiden ryhmän jäsenten kokemuksista ja näkemyksistä kokemusta. Vertaistuen myötä saat välineitä toimia menestyksekkäästi paikallisessa edunvalvonnassa.

Osallistumismaksu 300.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
helmikuu 2023
01.02.2023 Yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen työpaikalle

Koulutuksessa opit perustiedot yhdenvertaisuussuunnitelmaan liittyvästä lainsäädännöstä sekä saat myös konkreettisia ohjeita suunnitelman tekemiseen.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutus Teams-ympäristössä

Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
toukokuu 2023
09.05.2023 Henkisen työsuojelun valvonta

Koulutuksessa hahmotat, minkälaisilla välineillä psykososiaalista kuormitusta hallitaan ja miten toteutumista valvotaan. Sinulle kirkastuu myös henkilöstön edustajan rooli henkisessä työsuojelussa ja saat konkreettisia vinkkejä jäsenten tukemiseen työpaikalla.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 150.00
Teemat
Työhyvinvointi, Työsuojelu
Ajankohta
04.11.2022
Paikka

Verkkokoulutus

Teams

Hinta
Osallistumismaksu 110.00