Työn tekemisen ja teettämisen kirjavat muodot -verkkoluentosarja

Työn tekemisen ja teettämisen kirjavat muodot -verkkoluentosarja

Kenelle
Luentosarja on tarkoitettu STTK:n ja Akavan liittojen asiantuntijoille ja jäseninä oleville henkilöille, joita työn muuttuminen kiinnostaa.
Tavoite
Luennot tarjoavat tietoa työn tekemisen ja teettämisen muutoksista. Nämä muutokset heijastuvat myös liittojen edunvalvonnan suuntaamiseen. Kasvava osa työstä tehdään osa-aikaisena, määräaikaisena tai itsensätyöllistäjänä, myös verkkoalustoilla. Miten siis liitot voivat vastata tämän kasvavan joukon tarpeisiin, ja siten varmistaa, että työntekijät järjestäytyvät myös jatkossa? Sarjassa tutustutaan työelämän muutoksiin väitelleiden tutkijoiden johdolla ja pohditaan, miten ay-liike voi vastata tämän muutoksen tuomiin haasteisiin.
Koulutuksen kuvaus
Luentojen vetäjänä toimii pätkätyöstä väitellyt kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki TJS Opintokeskuksesta. Sarjaan liitetään tehtävä, jonka avulla luentojen opetus voidaan hyödyntää osana avoimen väylän polkua Humakin yhteisöpedagogin työelämäkehittäjäopinnoissa. Humakiin tähtäävät voivat pyytää lisätietoa tästä Sikke Leinikiltä, sikke.leinikki@tjs-opintokeskus.fi Ilmoittautuminen koko luentosarjaan.
Ohjelma
Luentojen aikataulu: 13.30 Luentotila avautuu 14-15 Luento 5.11.2020 Töissä kulttuurissa, miten elanto? VTT, Dos., yliopistotutkija ja työelämän asiantuntija, Arja Haapakorpi, Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus 19.11.2020 Ay-liike, luottamusmiesinstituutio ja työn tekemisen muutokset Tutkija Ville Kainulainen. Luento pohjaa Kainulaisen elokuussa julkaistuun väitöstutkimukseen, jossa hän käy läpi työelämän muutosta yksityisellä palvelusektorilla. Muutosta hän pohtii uuden työn -käsitteen avulla, johon hän liittää liikkumisen eri työmarkkina-asemien välillä, palveluvaltaistumisen ja epävarmuuden. Miten rakentaa yhteisyyttä ja kollektiivisuutta ympäristössä, joka ei pysy paikallaan? 3.12.2020 Miten ekologinen jälleenrakennus muuttaa työn tekemistä ja teettämistä? tutkija, KTT Paavo Järvensivu, monitieteinen tutkimusyksikkö BIOS. Käynnissä olevat ympäristö- ja luonnonvarakriisit ovat olemukseltaan hitaita. Hitaita kriisejä ei voida voittaa julistamalla poikkeustila, jonka jälkeen palataan entiseen. Pysyvät järjestelmätason muutokset ovat ainoa mahdollisuus. BIOS-tutkimusyksikössä puhutaan ekologisesta jälleenrakennuksesta. On rakennettava uudelleen asumisen, liikkumisen, ruoan ja energiantuotannon infrastruktuuri ja käytännöt, jotta pääsemme eroon fossiilisten polttoaineiden massiivisesta käytöstä. Julkisella sektorilla ja esimerkiksi työelämäjärjestöillä on keskeinen rooli kollektiivisen vision luojana sekä toiminnan koordinoijana. 14.1.2021 Teknologian kehitys ja työelämän rakennemuutos Tutkijatohtori Armi Mustosmäki. Vuonna 2017 valmistuneessa väitöskirjassaan Mustosmäki tarkasteli Pohjoismaista mallia ja työelämän muutosta Pohjoismaissa. Tällä hetkellä Mustosmäki on mukana tutkimuksessa, jossa tasa-arvon näkökulmasta tarkastellaan, miten digitalisaatio ja tekoäly muuttavat työmarkkinoita, työoloja, työsuhteita, työn organisointia ja työn sisältöjä. 4.2.2021 Näkökulmia yrittäjyyden edistämiseen Tutkija Piritta Parkkari. Vuonna 2019 valmistuneessa väitöskirjassaan Parkkari tarkastelee yrittäjyyttä edistävien organisaatioiden käytäntöjä. Luennon avulla liitot voivat pohtia, miten tukea esimerkiksi yksinyrittäjiksi ryhtyviä jäseniään.
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova.

Tutustu myös näihin koulutuksiin

Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
tammikuu 2021
20.01.2021 Lait henkilöstön edustajan tukena

Koulutuksessa opit, millaisten säädösten nojalla henkilöstön edustaja toimii työpaikalla ja millaiset raamit lainsäädäntö luo yhteistyölle henkilöstön edustajan ja työnantajan välillä. Pohdit henkilöstön edustajien välistä työnjakoa ja miten yhteistyötä voi kehittää. Saat rohkeutta luottamustehtäväsi hoitamiseen, suuntaa tehtävässä kehittymiseen sekä innostusta kehittää työpaikan käytäntöjä.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutus, linkki ilmoitetaan kutsun yhteydessä.

Osallistumismaksu 105.00
21.01.2021 Tunteet neuvotteluissa

Koulutuksessa kehität tunnetaitojasi siten, että tunteiden käsittely neuvotteluissa helpottuu. Opit tunnistamaan sosiaalisen toimintatyylisi sekä miettimään omia ja vastapuolen tunnereaktioita sekä toimimaan haluamallasi tavalla.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutus

Osallistumismaksu 105.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
maaliskuu 2021
24.03.2021 - 20.05.2021 Reilu Peli - Työvälineitä henkilöstön edustajalle työsuojeluun ja ristiriitatilanteisiin

Koulutuksen jälkeen sinulla on käytännön työvälineitä työpaikan henkiseen työsuojelutyöhön ja ristiriitatilanteiden selvittämiseen. Opit työskentelytapoja, joilla työpaikan työsuojelua voidaan tehdä työnantajan ja henkilöstön välisellä yhteistyöllä. Lisäksi varmistut omasta ja muiden toimijoiden tehtävästä epäasiallisen kohtelun tilanteiden selvittelyssä. Opit myös ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että työpaikalla käyttäydytään epäasiallisesti.

Verkkokoulutus

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 210.00
27.03.2021 Ilmastonmuutos ja kestävä työ

Koulutuksen tavoitteena on tarjota näkemyksiä, taustatietoa ja keskustelumahdollisuuksia ammattiliittojen toimijoille työn ilmastovaikutuksista. Erityisesti koulutuksessa pohditaan mahdollisuuksia edistää reilua siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaa. Työllisyyden varmistaminen ja työpaikkojen oma toiminta on välttämätöntä myös ilmastonmuutokseen kytkeytyvien toimien arvioinnissa, kehittämisessä ja soveltamisessa. Työpajapainotteisen koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät ilmastotoimien olevan kiinteä osa ammattiliittojen edunvalvontaa ja työpaikkojen toimintaa. Osallistujat saavat välineitä ennakoida ilmastonmuutoksen hillinnän aiheuttamia työllisyysvaikutuksia ja työntekijöiden osaamistarpeita.

Verkkokoulutus

Adobe Connect

Osallistumismaksu 105.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
huhtikuu 2021
15.04.2021 Lait henkilöstön edustajan tukena

Koulutuksessa opit, millaisten säädösten nojalla henkilöstön edustaja toimii työpaikalla ja millaiset raamit lainsäädäntö luo yhteistyölle henkilöstön edustajan ja työnantajan välillä. Pohdit henkilöstön edustajien välistä työnjakoa ja miten yhteistyötä voi kehittää. Saat rohkeutta luottamustehtäväsi hoitamiseen, suuntaa tehtävässä kehittymiseen sekä innostusta kehittää työpaikan käytäntöjä.

Verkkokoulutus

Verkko, linkki ilmoitetaan kutsun yhteydessä.

Osallistumismaksu 105.00
16.04.2021 Henkilöstön edustaja ja työpaikan yhteistoiminta

Tavoitteena on, että saat malleja hyvästä työpaikan yhteistoiminnasta ja opit perustelemaan, miten yhteistoiminta tukee päätöksentekoa ja päätösten toimeenpanoa. Koulutuksessa selviää ihanteellisen työpaikan arjessa tapahtuvan työantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan käytänteet. Selväksi tulee myös yhteistoimintalain edellyttämät minimitason vaatimukset, jotka työpaikoilla on täytettävä. Koulutuksesta saat tietoa ja tukea siihen, mitkä ovat henkilöstön edustajan mahdollisuudet vahvistaa työpaikan yhteistoiminnan käytäntöjä ja neuvottelutoimintaa.

Verkkokoulutus

Verkossa

Osallistumismaksu 180.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
kesäkuu 2021
03.06.2021 Tunneosaamista henkilöstön edustajille

Koulutuksessa kehität tunnetaitojasi siten, että tunteiden käsittely luottamustehtävässä helpottuu. Opit tunnistamaan sosiaalisen toimintatyylisi sekä omat puolustusmekanismisi. Tunnetaitojen ja itsetuntemuksen kehittämisen myötä myös jaksamisesi paranee.

Verkkokoulutus

Adobe Connect

Osallistumismaksu 105.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
syyskuu 2021
22.09.2021 Lait henkilöstön edustajan tukena

Koulutuksessa opit, millaisten säädösten nojalla henkilöstön edustaja toimii työpaikalla ja millaiset raamit lainsäädäntö luo yhteistyölle henkilöstön edustajan ja työnantajan välillä. Pohdit henkilöstön edustajien välistä työnjakoa ja miten yhteistyötä voi kehittää. Saat rohkeutta luottamustehtäväsi hoitamiseen, suuntaa tehtävässä kehittymiseen sekä innostusta kehittää työpaikan käytäntöjä.

Original Sokos Hotel Alexandra

Osallistumismaksu 125.00
Teemat
Työelämä
Ajankohta
05.11.2020 - 04.02.2021
Paikka
Hinta
Osallistumismaksu 150.00