Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille 2020-21 TL15 (9pv)

Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille 2020-21 TL15 (9pv)

Kenelle
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti akavalaisille ja STTK:laisille asiantuntijoille, jotka toimivat muissa kuin lakimiestehtävissä ja palvelevat jäseniään työoikeudellisissa kysymyksissä. Koulutus soveltuu myös muille liitossa työskenteleville. Liiton lakimiestehtävissä toimiville kokonaisuus ja yksittäiset koulutuspäivät sopivat työoikeuden kertaus- ja täydennyskoulutukseksi.
Tavoite
Koulutukseen osallistunut - tuntee työoikeuden perussisällön, lainsäädäntöprosessin ja löytää työoikeuden tietolähteet tietää työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet - osaa neuvoa jäsenkuntaa työsuhteen solmimiseen ja päättämiseen liittyvissä kysymyksissä - tuntee työaikalakiin, vuosilomalakiin sekä erilaisiin perhe- ym. vapaisiin liittyvät asiat - tuntee yhteistoimintalain perussisällön ja siihen liittyviä käytännön sovelluksia sekä työriitojen sovitteluun liittyvät asiat - tuntee työelämän tietosuojaan, immateriaalioikeuteen ja työsuhdekeksintöihin liittyvät kysymyksiä.
Koulutuksen kuvaus
Vuonna 2020-21 koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutuspäivät pysyvät samana. Koulutus alkaa parillisina vuosina ja siinä käsitellään ammattiliittojen asiamiesten työssä keskeisiä työlainsäädännön kysymyksiä. Julkisen sektorin asiamiehille on lisäksi oma koulutuspäivä. Koulutukseen sisältyy teoriaopetusta, käytännön työhön liittyviä ennakkotehtäviä sekä koulutuspäivien aikana tehtäviä harjoituksia ja keskusteluja osallistujille tärkeistä työoikeuden kysymyksistä.
Ohjelma
10.11.2020 Työoikeuden perusteet, kouluttaja emeritusprofessori Seppo Koskinen 24.11.2020 Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet, kouluttaja asianajaja, VT Jarkko Pehkonen, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy 26.1.2021 Työsopimus ja sen päättäminen, kouluttaja VT Heikki Meskanen, Lakiasiaintoimisto VT Heikki Meskanen Oy 9.2.2021 Yhteistoiminta ja työriitojen käsittelyjärjestelmä, kouluttaja asianajaja, VT Jarkko Pehkonen, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy 3.3.2021 Työaikalaki ja matka-aika, kouluttaja Työsuhdelakimies OTK Timo Voutilainen, Suomen Ekonomit ry 23.3.2021 Työttömyysturva ja työeläkejärjestelmä, kouluttajat työttömyyskassan johtaja Outi Mäki KOKO-kassa ja asiantuntija, Eläketurvakeskus 20.4.2021 Vuosiloma ja työstä poissaolot, kouluttaja lakimies, VT Kari Eskola, Akavan Erityisalat 4.5.2021 Immateriaalioikeudet, työelämän tietosuoja ja työsuhdekeksinnöt, kouluttaja toimitusjohtaja, VT Pekka Kähkönen, LexAuctor Oy 25.5.2021 Julkisen sektorin erilliskysymykset, kouluttaja emeritusprofessori Seppo Koskinen
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistuminen voidaan perua kuluitta 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Jos osallistuminen perutaan 13:n päivän sisällä ennen koulutusta, peritään osallistumismaksusta puolet. Jos osallistuja jää perumatta pois koulutuksesta, peritään häneltä koko osallistumismaksu, ellei hän esitä lääkärintodistusta tai todistusta voittamattomasta esteestä. Koulutuskutsussa voi olla tiukennettuja perumisehtoja.
Teemat
Liittojen henkilöstökoulutus
Ajankohta
10.11.2020 - 25.05.2021
Paikka
Hinta
Osallistumismaksu 1320.00