Liittojen henkilöstökoulutus

Liittojen henkilöstökoulutus

Meiltä voit tilata koulutusta liittosi henkilöstölle. Koulutuksemme toimivat pitkälti myös toiminnan kehittämisenä - mistä näkökulmasta nyt asiaa haluatkin katsoa. Kun tarvitset apua yhteistyön kehittämiseen, pelisääntöjen luomiseen, työhyvinvoinnin parantamiseen, palvelujen kehittämiseen, muutosten ennakoimiseen tai muuhun vastaavaan, niin me autamme.

Me autamme ohjaamaan prosessia niin, että kaikki pääsevät mukaan vaikuttamaan. Näin eri näkemykset tulevat mukaan. Prosessissa valitaan yhteisesti tärkeimmät kehittämiskohteet ja yhdessä myös mietitään keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Näin henkilöstö myös sitoutuu yhteiseen kehittämiseen ja kehittämisestä seuraavaan muutokseen paremmin. Mitään jalkauttamista ei tarvitse erikseen miettiä. Prosessin ja yhteiset tuotoksen dokumentoimme muistioon.

Mitä olemme toteuttaneet tilauksesta

Olemme toteuttaneet liittojen henkilökunnalle tilauksesta esimerkiksi nämä koulutukset: Tiimityöskentelyn kehittäminen, Hallituksen ja toimihenkilöiden strategiaseminaari, Haastavat vuorovaikutustilanteet työpaikalla, Tutkimustoiminnan kehittämisen työpaja, Henkisen työsuojelun kehittäminen ja Onnistunut EU-hanke.

Valmiita tilauskoulutuksia

Olemme työstäneet joistakin aiheista valmiita koulutuspäiviä. Koulutusten sisältö on siis jo suunniteltu, mutta muokkaamme niitä liittosi tarpeen mukaan.

Avoimia koulutuksia

Järjestämme henkilöstökoulutusta myös ammattijärjestöjen henkilöstölle avoimena koulutuksena. Tällöin keskitymme työlainsäädäntöön liittyvän substanssiosaamisen kehittämiseen tai työelämätaitojen kehittämiseen. Tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi Asiantuntija kouluttajana, Työlainsäädäntö, Henkisen työsuojelun lainsäädäntö ja valvonta, Reilu Peli – työvälineitä epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen asiantuntijalle sekä Sujuvuutta ruotsinkieliseen jäsenpalveluun. Tutustu tarkemmin avoimiin koulutuksiin .

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.