Järjestö- ja edunvalvontakoulutus

Järjestö- ja edunvalvontakoulutus

Autamme sinua parantamaan järjestösi hallituksen ja työryhmien toimintaa sekä yksittäisten toimijoiden osaamista.

Järjestösi keskeinen tehtävä on pitää järjestäytymisen rakenteet toimivina. Yhdistyksiä pyörittävät vapaaehtoiset toimijat ja työpaikoille valitaan säännöllisin väliajoin henkilöstön edustajia eri luottamustehtäviin, nimensä mukaisesti edustamaan työntekijöitä ja edistämään työelämän pelisääntöjä. Ammattijärjestön työntekijänä tai yhdistystoimijana joudut miettimään, miten pitää yllä sujuvaa toimintaa ja tukea vapaaehtoisia tehtävissään.

Yhdistyslaki antaa järjestötoiminnalle varsin väljät raamit. Koulutuksissamme osallistujat saavat tietoa toiminnan raameista, mutta tärkeimpänä pidämme sitä, että osallistujat itse määrittelevät oman toimintansa linjat, tavoitteet ja pelisäännöt. Näin koulutettavat myös sitoutuvat toimintaan parhaiten.

Mitä olemme tehneet

Teemme vuoden aikana tilauksesta mittavan määrän erilaisia järjestö- ja edunvalvontakoulutuksia. Esimerkiksi tällaisista aiheista olemme kouluttaneet: Osaava valtuusto, Neuvottelutaito ja kokousten pito, Luottamusmies työpaikan kehittäjänä, Luottamusmiehen ja esimiesten välinen yhteistyö, Esiintymistaitoa ay-toimijoille, Sosiaalisen median koulutuspäivä, Aluetoiminnan vaikuttamisen keinoja, Muutosvalmennus, Työhyvinvointi muutoksessa sekä Reilu Peli -koulutuksia sekä henkilöstönedustajille että jäsenille. 

Valmiita tilauskoulutuksia

Olemme työstäneet joitakin järjestötoimintaan ja edunvalvontaan liittyviä aiheita valmiiksi koulutuspäiviksi. Niiden sisältö on siis jo suunniteltu, mutta muokkaamme niitä järjestösi tarpeen mukaan.

 • Ammattijärjestötoimijan vertaistukiohjelma
 • Järjestöhistoria kansiin, CD-levylle tai nettiin
 • Järjestötoiminnan muutosvalmennus
 • Jäsenhankintakoulutus
 • Kehity vaikuttajana
 • Mediasuhteet ja viestintä
 • Miten tehostan paikallista edunvalvontaa
 • Neuvottelutaitoja terästämään
 • Toimiva hallitustyöskentely
 • Työyhteisöjen ja irtisanottavien tukeminen yt-tilanteissa
 • Yhdistyksen hallituksen pelisäännöt
 • Yhdistys- ja liittofuusiot
 • Yhdistysavain – yhdistyksen kotisivut ja työskentelytila verkossa
 • Yhdistysten välisen yhteistyön kehittäminen
 • Yhdistystoimijan jaksaminen
 • Yhdistystoimijoiden motivointi
 • Yhdistystoimijoiden ristiriitojen selvittely

Katso koulutuksen kuvaus tekstitiedostosta.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.