Reilu Peli - Työvälineitä henkilöstön edustajalle työsuojeluun ja ristiriitatilanteisiin

Reilu Peli - Työvälineitä henkilöstön edustajalle työsuojeluun ja ristiriitatilanteisiin

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille, luottamusmiehille, työsuojeluasiamiehille, yt-edustajille ja työsuojelutoimikuntien jäsenille

Tavoite

Koulutuksen jälkeen sinulla on käytännön työvälineitä työpaikan henkiseen työsuojelutyöhön ja ristiriitatilanteiden selvittämiseen. Opit työskentelytapoja, joilla työpaikan työsuojelua voidaan tehdä työnantajan ja henkilöstön välisellä yhteistyöllä. Lisäksi varmistut omasta ja muiden toimijoiden tehtävästä epäasiallisen kohtelun tilanteiden selvittelyssä. Opit myös ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että työpaikalla käyttäydytään epäasiallisesti.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa opetellaan käyttämään työvälineitä, joiden avulla koko henkilöstö voi osallistua työpaikan työsuojelun kehittämiseen. Lisäksi koulutuksessa opitaan ratkomaan ristiriitatilanteita, jotka ovat tämän päivän työelämästä. Osallistujilla on mahdollisuus tuoda omat työelämän kokemuksensa esille ja oppia muilta koulutuspäivien aikana. Koulutukseen sisältyy Reilu Peli -käsikirja, josta löytyy työvälineitä työpaikan työsuojelutoimintaan.

Kouluttaja: koulutussuunnittelija, DI Leo Junno, TJS Opintokeskus

Ohjelma

1 päivä
Epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja puheeksi ottaminen

9.30 Yhteyskokeilu
10.00 Koulutuksen tavoitteet ja esittäytyminen
10.30 Työpaikan henkinen työsuojelu
- Kuormitusanalyysi
- Työsuojelun kehittämissuunnitelman laadinta
12.00 Lounastauko
13.00 Epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyn muita keinoja
13.30 Epäasiallisen kohtelun määrittely ja puheeksi ottaminen työyhteisössä
14.00 Kahvitauko
14.15 Edellinen aihe jatkuu
15.00 Häiriöiden synty työpaikoilla ja varhainen puuttuminen
15.30 Yhteenveto, välitehtävän anto ja palautekeskustelu
16.00 Koulutus päättyy

2. päivä
Ristiriitatilanteiden selvittäminen

9.30 Yhteyskokeilu
10.00 Päivän tavoitteet ja kuulumiset
10.15 Välitehtävien vertaisarviointi
11.00 Ristiriitatilanteiden selvittäminen
- Tilanteiden arviointia
- Mallien tarkastelua
- Henkilöstön edustajan rooli tilanteissa
12.00 Lounastauko
13.00 Toimijoiden roolit tilanteiden selvittelyssä
13.30 Työyhteisön ryhmädynamiikan vaikutukset epäasiallisen käyttäytymisen syntyyn
14.00 Kahvitauko
14.30 Työhyvinvointia muutoksessa
15.30 Yhteenveto ja palautteet
16.00 Koulutus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistuminen voidaan perua kuluitta 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Jos osallistuminen perutaan 13:n päivän sisällä ennen koulutusta, peritään osallistumismaksusta puolet. Jos osallistuja jää perumatta pois koulutuksesta, peritään häneltä koko osallistumismaksu, ellei hän esitä lääkärintodistusta tai todistusta voittamattomasta esteestä. Koulutuskutsussa voi olla tiukennettuja perumisehtoja.

Tutustu myös näihin koulutuksiin

Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
maaliskuu 2021
15.03.2021 - 15.12.2021 Ay-toimijoista työelämäkehittäjiä - polkuopinnot avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin

Polkuopintojen tavoitteena on, että ay-toimija saa mahdollisuuden edetä työelämäkehittäjänä ja ylläpitää innostusta tehtävässään sekä laajentaa uramahdollisuuksiaan työelämäosaajana. Osallistujat saavat tukea TJS Opintokeskuksesta ay-toiminnassa kerrytetyn osaamisen näkyväksi tekemiseen. Jo opiskelija pääsee opiskelemaan Humanistisen ammattikorkeakoulun avoimessa korkeakoulussa yhteisöpedagogin koulutusohjelman mukaisia opintoja vapaasti ja maksuttomasti. Polkuopintojen jälkeen osallistujalle avautuu mahdollisuus pyrkiä Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogin tutkintoon tähtääväksi opiskelijaksi. Pilotissa kerätyn aineiston avulla osallistuja voi tutkinto-opiskelijaksi päästyään hakea ay-toiminnassa hankittua osaamista osaksi yhteisöpedagogin tutkintoa.

Osallistumismaksu 500.00
16.03.2021 Työpaikan yhdenvertaisuuden toteuttaminen

Tässä verkkoseminaarissa opit laatimaan suunnitelman omalle työpaikallesi yhteistyössä henkilöstön kanssa. Samalla opit yhdenvertaisuuslain tärkeimmän sisällön ja saat kuulla muutaman esimerkin siitä, missä tilanteissa yhdenvertaisuuden toteutuminen voi vaarantua työpaikoilla.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutus

Osallistumismaksu 40.00
25.03.2021 - 06.05.2021 Järjestön asiantuntijan sovittelutaidot

Tavoitteena on, että opit sovittelutoiminnan periaatteet ja saat valmiuksia toimia sovittelevasti henkilöstön edustajien ja järjestöaktiivien välisissä ristiriidoissa. Koulutuksesta saat menettelytapoja ja kyselytekniikoita, joiden avulla pystyt lisäämään riidan osapuolten ymmärrystä ristiriidasta, itsestä ja muista. Koulutuksessa oppimiasi välineitä voit hyödyntää myös työelämän ristiriitatilanteissa ja jäsenten neuvonnassa. Opit, mitä tarkoittaa ratkaisukeskeisyys käytännössä ristiriitojen sovittelutilanteissa. Lisäksi opit valmistautumaan sovitteluun osapuolten kanssa niin, että he uskaltavat tuoda omat näkökulmansa rohkeasti esille yhteisissä sovittelutapaamisissa.

Verkkokoulutus

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 150.00
27.03.2021 Ilmastonmuutos ja kestävä työ

Koulutuksen tavoitteena on tarjota näkemyksiä, taustatietoa ja keskustelumahdollisuuksia ammattiliittojen toimijoille työn ilmastovaikutuksista. Erityisesti koulutuksessa pohditaan mahdollisuuksia edistää reilua siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaa. Työllisyyden varmistaminen ja työpaikkojen oma toiminta on välttämätöntä myös ilmastonmuutokseen kytkeytyvien toimien arvioinnissa, kehittämisessä ja soveltamisessa. Työpajapainotteisen koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät ilmastotoimien olevan kiinteä osa ammattiliittojen edunvalvontaa ja työpaikkojen toimintaa. Osallistujat saavat välineitä ennakoida ilmastonmuutoksen hillinnän aiheuttamia työllisyysvaikutuksia ja työntekijöiden osaamistarpeita.

Verkkokoulutus

Adobe Connect

Osallistumismaksu 105.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
huhtikuu 2021
15.04.2021 Lait henkilöstön edustajan tukena

Koulutuksessa opit, millaisten säädösten nojalla henkilöstön edustaja toimii työpaikalla ja millaiset raamit lainsäädäntö luo yhteistyölle henkilöstön edustajan ja työnantajan välillä. Pohdit henkilöstön edustajien välistä työnjakoa ja miten yhteistyötä voi kehittää. Saat rohkeutta luottamustehtäväsi hoitamiseen, suuntaa tehtävässä kehittymiseen sekä innostusta kehittää työpaikan käytäntöjä.

Verkkokoulutus

Verkko, linkki ilmoitetaan kutsun yhteydessä.

Osallistumismaksu 105.00
16.04.2021 Henkilöstön edustaja ja työpaikan yhteistoiminta

Tavoitteena on, että saat malleja hyvästä työpaikan yhteistoiminnasta ja opit perustelemaan, miten yhteistoiminta tukee päätöksentekoa ja päätösten toimeenpanoa. Koulutuksessa selviää ihanteellisen työpaikan arjessa tapahtuvan työantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan käytänteet. Selväksi tulee myös yhteistoimintalain edellyttämät minimitason vaatimukset, jotka työpaikoilla on täytettävä. Koulutuksesta saat tietoa ja tukea siihen, mitkä ovat henkilöstön edustajan mahdollisuudet vahvistaa työpaikan yhteistoiminnan käytäntöjä ja neuvottelutoimintaa.

Verkkokoulutus

Verkossa

Osallistumismaksu 180.00
20.04.2021 Henkilöstön edustaja etätyötä tekevän tukena

Tavoitteena on, että opit, mikä etätyössä kuormittaa ja mitkä ovat etätyön tekemisen riskit ja vaarat. Lisäksi koulutuksessa nostetaan esille etätyön tekemisen hyödyt ja tuki työntekijän työhyvinvoinnille. Tarkennamme myös sitä, mikä etätyöntekijän työsuojelussa on työnantajan vastuulla ja mikä kuuluu työntekijälle. Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa myös sitä, että etätyötä tekevän työsuojelu on kunnossa. Miten valvova viranomainen voi tätä työtä tehdä? Sitäkin käsittelemme tässä koulutuksessa. Vaihdamme ajatuksia etätyösopimuksista eli millaisia sopimuksia työpaikoilla on ja miten toimivia ne ovat työntekijän tai työnantajan näkökulmasta. Lisäksi käsittelemme sitä, miten henkilöstön edustaja voi tukea etätyötä tekeviä ja mitkä asiat nousevat etujen ajamisessa esille. Pohdimme, onko henkilöstösuunnitelmissa huomioitu etätyöntekijät ja etätyön tuomat osaamisvaatimukset.

Verkkokoulutus

Linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Osallistumismaksu 60.00
22.04.2021 - 25.05.2021 Henkilöstön edustajan sovittelutaidot

Koulutuksessa opit toimimaan sovittelevasti erilaisissa työelämän ristiriidoissa, joissa olet edustettaviesi tukena. Saat käytännön menettelytapoja ja kyselytekniikoita, joiden avulla pystyt lisäämään edustettavasi ymmärrystä ristiriidasta, hänestä itsestään ja muista riidan osapuolista. Opit toimimaan ristiriitojen sovittelutilanteissa ratkaisukeskeisesti. Lisäksi opit valmistautumaan sovittelutilanteisiin edustettavasi kanssa niin, että hän uskaltaa tuoda omat näkökulmansa rohkeasti esille yhteisissä sovittelutapaamisissa.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutus

Osallistumismaksu 180.00
Teemat
Työelämä, Työsuojelu
Ajankohta
24.03.2021 - 20.05.2021
Paikka

TJS Opintokeskus

Hinta
Osallistumismaksu 210.00