Osaaminen näkyviin Erätauko-keskustelulla

Osaaminen näkyviin Erätauko-keskustelulla

Kenelle

Koulutus on suunnattu liittojen asiantuntijoille, henkilöstön edustajille tai yhdistysaktiiveille. Osallistua voivat kaikki, joita osaamiskeskusteluiden vetäminen kiinnostaa.

Tavoite

Koulutuksessa opit keskustelumenettelyn, jolla voit auttaa jäseniä tunnistamaan osaamistaan. Tämä dialogiin pohjautuva ”Osaamisen Erätauko” on Sitran kehittämä tapa keskustella yhdessä osaamisesta. Yhdessä keskustellen osaamiseen löytyy erilaisia näkökulmia, ja ryhmässä muut pystyvät tunnistamaan osaamista, jolle itse helposti sokeutuu.

Koulutuksen kuvaus

Jäsenille tulee sekä työnhaussa että työelämässä eteen tilanteita, joissa keskustellaan omasta osaamisesta. Monesti myös henkilöstön edustajat joutuvat tukemaan jäseniä oman osaamisen esille nostamisessa, kun käydään vaikkapa työn vaativuuden arvioinnin neuvotteluja tai palkkakeskusteluja.
Vetäjä ohjeistaa osaamiskeskustelut. Osallistujat käyvät dialogia ensin pienryhmissä ja sitten yhteisesti isommassa ryhmässä. Välillä kootaan keskusten tuloksia yhteen. Lopussa jokainen kirjaa vielä itselle heränneitä ajatuksia.

Ohjelma

12.45 Verkkokoulutustila avautuu
13.00 Rakentavan keskustelun pelisäännöt, orientaatio aiheeseen
13.15 Siirrymme ryhmäkeskusteluvaiheeseen
13.45 Kokoamme ajatuksia yhteen
14.00 Tauko 5 min
14.05 Siirrymme syventäviin pienryhmäkeskusteluihin
14.35 Yhteenvetoa
14.50 Miten tämä Erätauko-keskustelu toteutettiin, miten toteutan tämän itse vetäjänä
15.00 Koulutus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Maksuttomille koulutuksille osallistuminen voidaan perua kuluitta 7 päivää ennen koulutuksen alkua. Ilmoittamatta pois jääneiltä perimme 30-50 € maksun.

Tutustu myös näihin koulutuksiin

Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
syyskuu 2021
09.09.2021 Neuvottelutaitoja henkilöstön edustajalle

Koulutuksessa opit, miten valmistautua neuvottelutilanteisiin, neuvotella päämäärätietoisesti ja puolustaa edustamasi ryhmän etuja.

Verkkokoulutus

Linkki lähetetään ilmoittautuneille

Osallistumismaksu 105.00
23.09.2021 Yhdistyksen some-viestinnän suunnitelma

Koulutuksessa saat konkreettiset vinkit suunnitelman tekemiseksi ja hahmotat somesuunnitelman ja -strategian erot.

Verkkokoulutus

Linkki lähetetään ilmoittautuneille

Osallistumismaksu 95.00
29.09.2021 Ryhmätyön fasilitointi verkossa

Koulutuksen käytyäsi osaat hyödyntää yksinkertaisia, työskentelyä nopeuttavia ja osallistavia menetelmiä, joilla sitoutat ja motivoit työryhmän tai hallituksen jäseniä. Saat jäsenten osaamisen, ideat ja näkemykset hyödyttämään ryhmän toimintaa ja tukemaan päätöksentekoa.

Verkkokoulutus

Linkki lähetetään ilmoittautuneille

Osallistumismaksu 60.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
lokakuu 2021
04.10.2021 Henkilöstön edustaja luottamuksen rakentajana

Löydät tapoja lisätä luottamusta henkilöstön edustajan roolissasi ja pystyt kehittymään luottamuksen rakentajana ja kehityt ryhmän ohjaajana. Vuorovaikutus- ja ryhmänohjaamistaitojen kehittämisen myötä myös jaksamisesi paranee.

Verkkokoulutus

Linkki lähetetään ilmoittautuneille

Osallistumismaksu 105.00
05.10.2021 Monipuolinen viestintä Facebookissa

Koulutuksessa keskitytään toimivan sisällön tuottamiseen oman yhdistyksen Facebook-kanavalle.

Verkkokoulutus

Linkki lähetetään ilmoittautuneille

Osallistumismaksu 95.00
14.10.2021 - 28.10.2021 Arkistoi olennainen yhdistystieto talteen

Koulutuksessa opit tuntemaan arkistoinnin keskeiset käsitteet, normit ja ohjeet sekä mitä yhdistyksen asiakirjoja pitää säilyttää ja miten, jotta arvokas asiakirjallinen järjestöhistoria- ja kulttuuriperintö säilyvät tuleville sukupolville. Koulutuksessa saat käytännön neuvoja yhdistyksen paperisten ja sähköisten asiakirjojen hallintaan ja loogiseen järjestämiseen.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutus, linkki lähetetään ilmoittautuneille

Osallistumismaksu 55.00
20.10.2021 Näin herätät huomion Instagramissa

Koulutuksessa opit Instagramin suunnitelmallista hyödyntämistä.

Verkkokoulutus

Linkki lähetetään ilmoittautuneille

Osallistumismaksu 95.00
22.10.2021 Häiritsevä palaute työsuojeluriskinä

Koulutuksessa kehität toimintatapojasi siten, että pystyt edistämään yhteisten toimintatapojen luomista työpaikallesi niitä tilanteita varten, jolloin työyhteisön jäsen saa häiritsevää palautetta. Opit määrittelemään, mitä häiritsevä palaute on ja miten se vaikuttaa työhön, työn tekijään, työyhteisöön ja koko yhteiskuntaan. Pohdit yhdessä muiden kanssa, miten häiritsevää palautetta voi ehkäistä ennalta ja miten hyödyntää tässä omaan rooliasi henkilöstön edustajana. Koulutus auttaa sinua kohentamaan omaa ja työyhteisösi työhyvinvointia.

Teemat
Yhdistystoiminta
Ajankohta
07.09.2021
Paikka

Verkkokoulutus

Hinta