Ammattiliittojen jäsenet

Ammattiliittojen jäsenet

Yhdistyksen tai liiton edustajana voit tilata meiltä koulutuksen esimerkiksi jäseniltaan tai teemapäivään. Olemme koonneet valmiiksi aiheita, joista voit poimia kiinnostavat tai esitä itse aihetta, niin keskustellaan, mitä voimme sen käsittelyyn tarjota. Koulutuksissamme kiinnitämme huomiota erityisesti siihen, että osallistujat pääsevät vuorovaikutukseen keskenään ja siten tutustuvat ja saavat toimialakohtaista tai ammatillista vertaistukea. 

Ammenname tietoa ja osaamista erilaisista työelämäasioista monin tavoin. Kouluttaudumme, seuraamme uutisointia ja tutustumme tutkimustietoon. Näiden ehkä tavallisten keinojen lisäksi hankimme oppia omien kehittämishankkeidemme kautta ja koulutuksistamme. Osallistujien tekemien ryhmä- ja paripohdintojen kautta kuulemme paljon työelämän käytännön haasteita, joihin tartumme.

Tutustu siis alla oleviin listauksiin ja ota yhteyttä!

Työnhaku

 • Ansioluettelo uuteen iskuun
 • CV-työpaja/hakemusklinikka
 • CV-palautepalvelu
 • CV:n visualisointi Canvalla
 • Ikäennakkoluulot nurin työnhaussa
 • Hakukoneoptimointi työnhaussa
 • Kasvualat – piilotyöpaikat
 • LinkedIn työnhaussa
 • Omat verkkosivut
 • Osaamisen tunnistaminen
 • Pilvipohjaiset ohjelmat asiantuntijatyössä
 • Retki työhönottajan ajattelumaailmaan
 • Sosiaalinen media työnhaussa
 • Uraa suunnittelemaan
 • Video-CV:n tekeminen
 • Wanted: piilotyöpaikka

  Katso työnhaun koulutusten kuvaukset.

Yleiset työelämätaidot

 • Ajanhallinta
 • Asiantuntijatyön epävarmuus
 • Haastavat vuorovaikutustilanteet työpaikalla
 • Jaksaminen muutoksessa
 • Kahvihuonepsykologiaa organisaatiomuutoksessa
 • Kannustava työyhteisöviestintä
 • Kestävä työ
 • Koulutuksella tukea itsensä työllistäville
 • Miten tehostan paikallista edunvalvontaa
 • Neuvottelut omista eduista
 • Neuvottelut työpaikalla
 • Oikeudenmukainen ja reilu työpaikka 
 • Potkua pätkiin
 • Projektin johtamisen haasteet
 • Tehokkaat työtavat ja työajan hallinta
 • Tiimityötaidot asiantuntijatyössä
 • Twitterin perusteet
 • Reilu peli – työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin
 • Työelämätaitoja itsensä työllistäjille
 • Työtä vuokralla, toimeksiannolla, pätkätyössä – miten pärjäät?

Katso yleisten työelämätaitojen koulutuskuvaukset.

Esimiehille

 • Ajanhallinta
 • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma yhdessä henkilöstön kanssa
 • Asiantuntijatyön epävarmuus
 • Haastavat vuorovaikutustilanteet työpaikalla
 • Jaksaminen muutoksessa
 • Kannustava työyhteisöviestintä
 • Oikeudenmukainen ja reilu työpaikka 
 • Tehokkaat työtavat ja työajan hallinta
 • Tiimityötaidot asiantuntijatyössä
 • Reilu peli – työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin
 • Reilu peli – työsuojelupäällikön ja esimiehen vertaistukiohjelma

Katso esimiesten koulutusten kuvaukset.

Opiskelija-/nuorjäsenille

 • Luota ammattitaitoosi – vertaistuki-illat vastavalmistuneille
 • Varmuutta työelämään – työelämätaitokoulutus
 • Lyhyissä työsuhteissa – tukea ja neuvontaa työntekijälle
 • Ässä hihassa – menesty työelämässä (vertaismentorointi verkossa)

Katso opiskelija-/nuorjäsenten koulutusten kuvaukset.