Lait henkilöstön edustajan tukena

Lait henkilöstön edustajan tukena

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu luottamusmiehille, luottamusvaltuutetuille, työsuojeluvaltuutetuille ja
-asiamiehille, yt-edustajille ja työsuojelutoimikuntien jäsenille.

Tavoite

Koulutuksessa opit, millaisten säädösten nojalla henkilöstön edustaja toimii työpaikalla ja millaiset raamit lainsäädäntö luo yhteistyölle henkilöstön edustajan ja työnantajan välillä. Pohdit henkilöstön edustajien välistä työnjakoa ja miten yhteistyötä voi kehittää. Saat rohkeutta luottamustehtäväsi hoitamiseen, suuntaa tehtävässä kehittymiseen sekä innostusta kehittää työpaikan käytäntöjä.

Koulutuksen kuvaus

Päivän kestävä koulutus koostuu luennoista ja ryhmätyöskentelystä, jossa sinulla on mahdollisuus tuoda omia kokemuksiasi esille ja oppia muilta osallistujilta.

Kouluttaja: koulutussuunnittelija, DI Leo Junno

Ohjelma

09.30 Aamukahvi
10.00 Koulutuksen tavoitteet ja esittäytyminen
10.30 Henkilöstön edustajan oikeudet ja velvollisuudet.
Säädökset ja sopimukset, joihin tehtävä perustuu.
Edustajien tehtävät ja työnjako.
12.00 Lounas
13.00 Yhteistyö työnantajan ja työntekijöiden välillä ja työnantajan velvollisuudet.
14.00 Kahvi
14.15 Miten edistämme työpaikan henkilöstön edustajien välistä yhteistyötä?
15.30 Yhteenveto ja palautekeskustelu
16.00 Koulutus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistuminen voidaan perua kuluitta 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Jos osallistuminen perutaan 13:n päivän sisällä ennen koulutusta, peritään osallistumismaksusta puolet. Jos osallistuja jää perumatta pois koulutuksesta, peritään häneltä koko osallistumismaksu, ellei hän esitä lääkärintodistusta tai todistusta voittamattomasta esteestä. Koulutuskutsussa voi olla tiukennettuja perumisehtoja.

Tutustu myös näihin koulutuksiin

Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
maaliskuu 2021
24.03.2021 - 20.05.2021 Reilu Peli - Työvälineitä henkilöstön edustajalle työsuojeluun ja ristiriitatilanteisiin

Koulutuksen jälkeen sinulla on käytännön työvälineitä työpaikan henkiseen työsuojelutyöhön ja ristiriitatilanteiden selvittämiseen. Opit työskentelytapoja, joilla työpaikan työsuojelua voidaan tehdä työnantajan ja henkilöstön välisellä yhteistyöllä. Lisäksi varmistut omasta ja muiden toimijoiden tehtävästä epäasiallisen kohtelun tilanteiden selvittelyssä. Opit myös ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että työpaikalla käyttäydytään epäasiallisesti.

Verkkokoulutus

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 210.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
kesäkuu 2021
03.06.2021 Tunneosaamista henkilöstön edustajille

Koulutuksessa kehität tunnetaitojasi siten, että tunteiden käsittely luottamustehtävässä helpottuu. Opit tunnistamaan sosiaalisen toimintatyylisi sekä omat puolustusmekanismisi. Tunnetaitojen ja itsetuntemuksen kehittämisen myötä myös jaksamisesi paranee.

Verkkokoulutus

Adobe Connect

Osallistumismaksu 105.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
syyskuu 2021
25.09.2021 Ilmastonmuutos ja kestävä työ

Koulutuksen tavoitteena on tarjota näkemyksiä, taustatietoa ja keskustelumahdollisuuksia ammattiliittojen toimijoille työn ilmastovaikutuksista. Erityisesti koulutuksessa pohditaan mahdollisuuksia edistää reilua siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaa. Työllisyyden varmistaminen ja työpaikkojen oma toiminta on välttämätöntä myös ilmastonmuutokseen kytkeytyvien toimien arvioinnissa, kehittämisessä ja soveltamisessa. Työpajapainotteisen koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät ilmastotoimien olevan kiinteä osa ammattiliittojen edunvalvontaa ja työpaikkojen toimintaa. Osallistujat saavat välineitä ennakoida ilmastonmuutoksen hillinnän aiheuttamia työllisyysvaikutuksia ja työntekijöiden osaamistarpeita.

Helsinki

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 125.00
28.09.2021 Henkilöstön edustaja etätyötä tekevän tukena

Tavoitteena on, että opit, mikä etätyössä kuormittaa ja mitkä ovat etätyön tekemisen riskit ja vaarat. Lisäksi koulutuksessa nostetaan esille etätyön tekemisen hyödyt ja tuki työntekijän työhyvinvoinnille. Tarkennamme myös sitä, mikä etätyöntekijän työsuojelussa on työnantajan vastuulla ja mikä kuuluu työntekijälle. Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa myös sitä, että etätyötä tekevän työsuojelu on kunnossa. Miten valvova viranomainen voi tätä työtä tehdä? Sitäkin käsittelemme tässä koulutuksessa. Vaihdamme ajatuksia etätyösopimuksista eli millaisia sopimuksia työpaikoilla on ja miten toimivia ne ovat työntekijän tai työnantajan näkökulmasta. Lisäksi käsittelemme sitä, miten henkilöstön edustaja voi tukea etätyötä tekeviä ja mitkä asiat nousevat etujen ajamisessa esille. Pohdimme, onko henkilöstösuunnitelmissa huomioitu etätyöntekijät ja etätyön tuomat osaamisvaatimukset.

Verkkokoulutus

Linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Osallistumismaksu 60.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
lokakuu 2021
05.10.2021 Työoikeuden jatkoseminaari - Aihe varmistuu n. 3kk ennen koulutustasta työaikalaista

Koulutuksessa opit uutta oikeuskäytäntöä ja viimeisimpiä lakimuutoksia ja osaat neuvoa henkilöstön edustajia ja jäsenkuntaa työoikeudellisissa kysymyksissä.

Helsinki

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 170.00
05.10.2021 Työpaikan yhdenvertaisuuden toteuttaminen

Yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta tullut pakolliseksi vuoden 2017 alusta työpaikoille, joilla on vähintään 30 työntekijää. Tässä verkkoseminaarissa opit laatimaan suunnitelman omalle työpaikallesi yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työskentelytapa antaa mahdollisuuden keskustella yhdenvertaisuuden sisällöistä koko henkilöstön voimin, jolloin se tukee myös yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikoilla. Samalla opit yhdenvertaisuuslain tärkeimmän sisällön ja saat kuulla muutaman esimerkin siitä, missä tilanteissa yhdenvertaisuuden toteutuminen voi vaarantua työpaikoilla.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutus

Osallistumismaksu 40.00
07.10.2021 Henkisen työsuojelun valvonta (verkkokoulutus)

Koulutukseen osallistuttuasi: - Tunnet työsuojelua valvovaa viranomaistoimintaa ja miten työpaikan henkistä työsuojelua voi edistää yhteistyössä viranomaisen kanssa: Milloin henkilöstön edustajana voit pyytää tarkastusta ja milloin kannattaa olla yhteydessä työsuojeluviranomaisiin. - Tiedät, mitä työsuojelutarkastuksella tapahtuu ja miten voit henkilöstön edustajana valmistautua tarkastukseen. - Tiedät, mitä tarkastaja edellyttää työpaikalta työn psykososiaalisen kuormituksen hallinnan ja häirintätapausten selvittämisen osalta. - tunnet työsuojelua valvovat ja edistävät organisaatiot sekä eri tahojen roolit, velvollisuudet ja yhteistoiminnan - osaat neuvoa henkilöstön edustajia ja jäsenkuntaa työsuojelun toteuttamiseen ja valvontaa liittyvissä kysymyksissä

Verkkokoulutus

Linkki verkkotilaisuuksiin ilmoittautuneille lähetetään viimeistään viikkoa ennen koulutusta.

Osallistumismaksu 55.00
08.10.2021 - 26.11.2021 Reilu Peli - Työvälineitä henkilöstön edustajalle työsuojeluun ja ristiriitatilanteisiin

Koulutuksen jälkeen sinulla on käytännön työvälineitä työpaikan henkiseen työsuojelutyöhön ja ristiriitatilanteiden selvittämiseen. Opit työskentelytapoja, joilla työpaikan työsuojelua voidaan tehdä työnantajan ja henkilöstön välisellä yhteistyöllä. Lisäksi varmistut omasta ja muiden toimijoiden tehtävästä epäasiallisen kohtelun tilanteiden selvittelyssä. Opit myös ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että työpaikalla käyttäydytään epäasiallisesti.

Helsinki

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 225.00
Teemat
Työelämä, Työsuojelu
Ajankohta
22.09.2021
Paikka

Original Sokos Hotel Alexandra

Hinta
Osallistumismaksu 125.00