Koulutuskalenteri
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
marraskuu 2021
18.11.2021 - 19.11.2021 Paikallisen sopimisen valmiudet

Paikallisen sopimisen suurimpina esteinä pidetään yleisesti sitä, että neuvottelijoiden välillä ei ole riittävästi luottamusta tai valmiuksia sopia paikallisesti. Tämän koulutuksen tavoitteena on saada kokonaiskuva paikallisen sopimisen nykytilasta, haasteista ja tulevaisuuden kuvista. Koulutuksessa selviää paikalliseen sopimiseen liittyvä lainsäädäntö sekä järjestöjen tai viranomaisten mahdollisuudet tukea paikallisia toimijoita. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa henkilöstön edustajien tiedotusosaamista sekä kykyä hyödyntää verkostoaan työpaikalla.

Helsinki

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 210.00
20.11.2021 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet

Koulutuksessa opit yhdistyksen taloudenhoidon perusperiaatteet ja kirjanpidon perusasiat. Koulutuksen jälkeen osaat tehdä yhdistyksen kirjanpidon ja siihen liittyvät asian oikealla tavalla.

Verkkokoulutus

Adobe Connect tai Teams -verkkokoulutus.

Osallistumismaksu 105.00
26.11.2021 - 08.12.2021 Verkostot henkilöstön edustajan vaikuttamistyön tukena

Paikallinen vaikuttaminen ei onnistu henkilöstönedustajalta yksin. Hänen on osattava koota ja erityisesti ylläpitää sellaista verkostoa, josta löytyy tukea niin pitkän tähtäimen kehittämis- ja vaikuttamistoimintaan kuin nopeasti syntyviin ”hätätapauksiinkin”. Koulutuksen tavoitteena on opastaa osallistujia rakentamaan itselleen paikallinen vaikuttajaverkosto työpaikan vaikuttamistyön tueksi, avata ymmärrystä verkoston toiminnan tyypillisimmistä haasteista sekä perehdyttää luottamusta rakentavaan vuorovaikutukseen ja vaikuttavaan viestintään. Koulutuksessa kerrataan paikalliseen sopimiseen liittyvää lainsäädäntöä ja avataan viranomaisten mahdollisuuksia tukea paikallisia toimijoita.

Sokos Hotel Puijonsarvi

Osallistumismaksu 210.00
27.11.2021 Yhdistyksen taloudenhoitajan Excel

Koulutuksen jälkeen osaat tehdä vertailuja talousarvion ja toteuman välillä ja luoda tilinpäätöksestä kaavioita.

Verkkokoulutus

Adobe Connect tai Teams -verkkokoulutus.

Osallistumismaksu 105.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
joulukuu 2021
02.12.2021 Lait henkilöstön edustajan tukena

Koulutuksessa opit, millaisten säädösten nojalla henkilöstön edustaja toimii työpaikalla ja millaiset raamit lainsäädäntö luo yhteistyölle henkilöstön edustajan ja työnantajan välillä. Pohdit henkilöstön edustajien välistä työnjakoa ja miten yhteistyötä voi kehittää. Saat rohkeutta luottamustehtäväsi hoitamiseen, suuntaa tehtävässä kehittymiseen sekä innostusta kehittää työpaikan käytäntöjä.

Scandic Tampere City

Osallistumismaksu 125.00

Sivut