Koulutuskalenteri
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
lokakuu 2021
04.10.2021 Henkilöstön edustaja luottamuksen rakentajana

Löydät tapoja lisätä luottamusta henkilöstön edustajan roolissasi ja pystyt kehittymään luottamuksen rakentajana ja kehityt ryhmän ohjaajana. Vuorovaikutus- ja ryhmänohjaamistaitojen kehittämisen myötä myös jaksamisesi paranee.

Helsinki

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 125.00
05.10.2021 Työoikeuden jatkoseminaari - Aihe varmistuu n. 3kk ennen koulutustasta työaikalaista

Koulutuksessa opit uutta oikeuskäytäntöä ja viimeisimpiä lakimuutoksia ja osaat neuvoa henkilöstön edustajia ja jäsenkuntaa työoikeudellisissa kysymyksissä.

Helsinki

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 170.00
05.10.2021 Työpaikan yhdenvertaisuuden toteuttaminen

Yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta tullut pakolliseksi vuoden 2017 alusta työpaikoille, joilla on vähintään 30 työntekijää. Tässä verkkoseminaarissa opit laatimaan suunnitelman omalle työpaikallesi yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työskentelytapa antaa mahdollisuuden keskustella yhdenvertaisuuden sisällöistä koko henkilöstön voimin, jolloin se tukee myös yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikoilla. Samalla opit yhdenvertaisuuslain tärkeimmän sisällön ja saat kuulla muutaman esimerkin siitä, missä tilanteissa yhdenvertaisuuden toteutuminen voi vaarantua työpaikoilla.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutus

Osallistumismaksu 40.00
07.10.2021 Henkisen työsuojelun valvonta (verkkokoulutus)

Koulutukseen osallistuttuasi: - Tunnet työsuojelua valvovaa viranomaistoimintaa ja miten työpaikan henkistä työsuojelua voi edistää yhteistyössä viranomaisen kanssa: Milloin henkilöstön edustajana voit pyytää tarkastusta ja milloin kannattaa olla yhteydessä työsuojeluviranomaisiin. - Tiedät, mitä työsuojelutarkastuksella tapahtuu ja miten voit henkilöstön edustajana valmistautua tarkastukseen. - Tiedät, mitä tarkastaja edellyttää työpaikalta työn psykososiaalisen kuormituksen hallinnan ja häirintätapausten selvittämisen osalta. - tunnet työsuojelua valvovat ja edistävät organisaatiot sekä eri tahojen roolit, velvollisuudet ja yhteistoiminnan - osaat neuvoa henkilöstön edustajia ja jäsenkuntaa työsuojelun toteuttamiseen ja valvontaa liittyvissä kysymyksissä

Verkkokoulutus

Linkki verkkotilaisuuksiin ilmoittautuneille lähetetään viimeistään viikkoa ennen koulutusta.

Osallistumismaksu 55.00
08.10.2021 - 26.11.2021 Reilu Peli - Työvälineitä henkilöstön edustajalle työsuojeluun ja ristiriitatilanteisiin

Koulutuksen jälkeen sinulla on käytännön työvälineitä työpaikan henkiseen työsuojelutyöhön ja ristiriitatilanteiden selvittämiseen. Opit työskentelytapoja, joilla työpaikan työsuojelua voidaan tehdä työnantajan ja henkilöstön välisellä yhteistyöllä. Lisäksi varmistut omasta ja muiden toimijoiden tehtävästä epäasiallisen kohtelun tilanteiden selvittelyssä. Opit myös ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että työpaikalla käyttäydytään epäasiallisesti.

Helsinki

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 225.00
09.10.2021 Yhdistyksen viestintä

Koulutuksessa opit, mitkä ovat yhdistyksen tiedottajan tehtävät ja miten suunnitella ja käytännössä hoitaa yhdistyksen viestintää. Pääset jakamaan ideoita ja käytäntöjä jäsenviestinnästä muiden osallistujien kanssa.

Helsinki

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 125.00
14.10.2021 - 28.10.2021 Arkistoi olennainen yhdistystieto talteen

Koulutuksessa opit tuntemaan arkistoinnin keskeiset käsitteet, normit ja ohjeet sekä mitä yhdistyksen asiakirjoja pitää säilyttää ja miten, jotta arvokas asiakirjallinen järjestöhistoria- ja kulttuuriperintö säilyvät tuleville sukupolville. Koulutuksessa saat käytännön neuvoja yhdistyksen paperisten ja sähköisten asiakirjojen hallintaan ja loogiseen järjestämiseen.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutus, linkki lähetetään ilmoittautuneille

Osallistumismaksu 55.00
14.10.2021 - 01.12.2021 Henkilöstön edustajan sovittelutaidot

Koulutuksessa opit toimimaan sovittelevasti erilaisissa työelämän ristiriidoissa, joissa olet edustettaviesi tukena. Saat käytännön menettelytapoja ja kyselytekniikoita, joiden avulla pystyt lisäämään edustettavasi ymmärrystä ristiriidasta, hänestä itsestään ja muista riidan osapuolista. Opit toimimaan ristiriitojen sovittelutilanteissa ratkaisukeskeisesti. Lisäksi opit valmistautumaan sovittelutilanteisiin edustettavasi kanssa niin, että hän uskaltaa tuoda omat näkökulmansa rohkeasti esille yhteisissä sovittelutapaamisissa.

Helsinki

TJS Opintokeskus, Helsinki

Osallistumismaksu 210.00
20.10.2021 Henkinen työsuojelu - Välineitä työhyvinvoinnin edistämiseen henkilöstön edustajille

Koulutuksessa tutustutaan henkisen työsuojelun sisältöön, eri toimijoiden rooleihin sekä tuetaan osallistujien omaa hyvinvointia tehtävässä jaksamisen edistämiseksi. 1. Saat käytännön välineitä henkisen työsuojelun ennaltaehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Opit mm. miten työpaikan psyko-sosiaalisia riskitekijöitä voidaan kartoittaa ja laatia kuormittumista ennaltaehkäisevä työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma. 2. Opit keinoja häirinnän ennaltaehkäisyyn ja häirintätilanteiden selvittämiseen työyhteisön omin toimin. 3. Saat myös omaa hyvinvointia ja jaksamista edistävää tukea työsuojelutehtävässäsi.

Original Sokos Hotel Puijonsarvi

Osallistumismaksu 125.00
21.10.2021 Henkilöstön edustaja ja työpaikan yhteistoiminta

Tavoitteena on, että saat malleja hyvästä työpaikan yhteistoiminnasta ja opit perustelemaan, miten yhteistoiminta tukee päätöksentekoa ja päätösten toimeenpanoa. Koulutuksessa selviää ihanteellisen työpaikan arjessa tapahtuvan työantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan käytänteet. Selväksi tulee myös yhteistoimintalain edellyttämät minimitason vaatimukset, jotka työpaikoilla on täytettävä. Koulutuksesta saat tietoa ja tukea siihen, mitkä ovat henkilöstön edustajan mahdollisuudet vahvistaa työpaikan yhteistoiminnan käytäntöjä ja neuvottelutoimintaa.

Scandic Oulu City

Osallistumismaksu 220.00

Sivut