Koski-info: Tietoa osaamisperusteisesta koulutussuunnittelusta

Koski-info: Tietoa osaamisperusteisesta koulutussuunnittelusta

Kenelle

Akavalaisten ja STTK:laisten liittojen koulutusasiantuntijat, suunnittelijat, kehittäjät ja kouluttajat

Tavoite

Tilaisuudessa käsitellään opintokeskuksessa suoritettujen opintojen kirjaamista valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteriin. Keskustelemme osaamisperusteisten ja opintopisteiksi mitoitettujen koulutusten suunnittelusta ja osaamisen arvioinnista.

Koulutuksen kuvaus

Vapaan sivistystyön koulutuksia on ollut mahdollista kirjata valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteriin eli Koskeen elokuusta 2021 lähtien. Jotta opintosuoritukset voi kirjata Koskeen, ne täytyy suunnitella osaamisperusteisesti ja mitoittaa opintopisteinä. Lisäksi osaaminen tulee arvioida vähintään tasolla hyväksytty/hylätty.

Infotilaisuudessa käydään läpi mistä oikein on kysymys ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Miten liitot voivat hyödyntää osaamisperusteista oppimista ja mitä hyötyä siitä on osallistujalle? Mitä TJS opintokeskuksena voi tarjota?

Keskustelua johdattelemassa TJS:n kehittämispäällikkö Sirpa Sulku ja koulutus- ja kehittämisasiantuntija Leena Könkkölä

Ohjelma

8.45 Etäkoulutustila avautuu
9 Ohjelma alkaa
- Mikä Koski? Mitä, miten, miksi?
- Osaamisperusteinen koulutussuunnittelu, mitoittaminen, osaamisen arviointi
- Käytännön esimerkkejä
- Miten eteenpäin? Keskustelua
10.00 Ohjelma päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Jos et pääsekään osallistumaan, peruutathan ilmoittautumisen osoitteeseen toimisto@tjs-opintokeskus.fi

Tutustu myös näihin koulutuksiin

Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
marraskuu 2022
15.11.2022 - 23.05.2023 Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille 2022-23 (9pv)

Koulutukseen osallistunut - tuntee työoikeuden perussisällön, lainsäädäntöprosessin ja löytää työoikeuden tietolähteet tietää työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet - osaa neuvoa jäsenkuntaa työsuhteen solmimiseen ja päättämiseen liittyvissä kysymyksissä - tuntee työaikalakiin, vuosilomalakiin sekä erilaisiin perhe- ym. vapaisiin liittyvät asiat - tuntee yhteistoimintalain perussisällön ja siihen liittyviä käytännön sovelluksia sekä työriitojen sovitteluun liittyvät asiat - tuntee työelämän tietosuojaan, immateriaalioikeuteen ja työsuhdekeksintöihin liittyvät kysymykset

Helsinki

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 1380.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
tammikuu 2023
19.01.2023 Osaamisperusteisen koulutussuunnittelun työpaja

Työpaja lisää valmiuksia suunnitella koulutus osaamisperusteisesti ja mitoittaa koulutuksen laajuus opintopisteinä. Koulutuksen jälkeen osaat pohtia osaamisperusteisuuden hyötyjä ja arvioida, millaiset koulutukset kannattaa toteuttaa osaamisperusteisesti.

Verkkokoulutus

Teams ja Howspace

Osallistumismaksu 0.00
31.01.2023 - 31.05.2023 Henkilöstön edustajan vertaistuki -koulutus

Koulutuksen myötä saat lisävalmiuksia toimia pääluottamusmiehenä tai luottamusmiehenä vaativissa edunvalvontatehtävissä. Saat välineitä oman työsi johtamiseen ja hyvinvointiin sekä vertaistukea muiden ryhmän jäsenten kokemuksista ja näkemyksistä kokemusta. Vertaistuen myötä saat välineitä toimia menestyksekkäästi paikallisessa edunvalvonnassa.

Osallistumismaksu 300.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
helmikuu 2023
07.02.2023 Osaamista yhdessä 2024

Tule mukaan ideoimaan vuoden 2024 koulutuksia! Osallistumalla vaikutat TJS Opintokeskuksen tulevaisuuden koulutustarjontaan. Samalla pääset verkostoitumaan muiden osallistujien kanssa ja saat ideoita myös omaan koulutustoimintaasi.

Verkkokoulutus

Teams ja Howspace

Osallistumismaksu 0.00
08.02.2023 TJS laki -luentosarja henkilöstön edustajille: Työaikalaki

Luennon aikana saat tiivistetysti tiedon työaikalaista henkilöstön edustajan roolin tukemiseksi. Luennon jälkeen tunnet työaikalakiin liittyvät keskeiset asiat ja kysymykset. Koulutuksen aikana käsitellään myös aihetta havainnollistavaa oikeustapausta.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 90.00
08.02.2023 - 21.11.2023 TJS laki -luentosarja henkilöstön edustajille

Luentojen aikana saat tiivistetysti tiedon tärkeimmistä työlaista henkilöstön edustajan roolin tukemiseksi. Luentojen jälkeen tunnet työaikalakiin, vuosilomalakiin, työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin liittyvät keskeiset asiat ja kysymykset. Koulutuksen aikana käsitellään myös aihetta havainnollistavia oikeustapauksia.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 350.00
15.02.2023 LinkedIn työnhaussa

Tavoitteena on, että osallistujat rohkaistuvat ja oppivat tuomaan esille omaa osaamistaan ja käyttämään monipuolisesti Linkediniä uuden työpaikan haussa.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 0.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
maaliskuu 2023
14.03.2023 Yhteistoimintalain perusteet kuntasektorilla

Koulutuksessa opit kuntasektorin yhteistoimintalain keskeisimmän sisällön ja opit soveltamaan lainsäädäntöä omasta henkilöstön edustajan tehtävästä käsin.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 120.00
Teemat
Koulutus, Työelämätaidot, Verkkokoulutus
Ajankohta
14.12.2022
Paikka

Verkkokoulutus

Teams

Hinta
Osallistumismaksu 0.00