Kansainvälinen ay-koulutus

Kansainvälinen ay-koulutus

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa ammattiyhdistysliikkeen kansainvälisestä koulutuksesta. Työntekijöiden oikeudet eivät elä yhden valtion umpiossa, vaan linkittyvät moniin taloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin kansainvälisesti. Koulutuksilla rakennetaan yhteistyötä ja yhteisiä toimintatapoja ja vaihdetaan kokemuksia ja opitaan muiden maiden parhaista käytännöistä. Kun haluat hahmottaa ja edistää työntekijöiden asioita laajemmassa mittakaavassa, osallistu näihin koulutuksiin. 

ETUI tarjoaa tietoa eurooppalaisesta työelämästä

ETUI eli European Trade Union Institute on Euroopan ammatillisen yhteisjärjestö EAY:n (ETUC) itsenäinen tutkimus- ja koulutuskeskus. ETUI kouluttaa yhteistyössä liittojen kanssa. Koulutusten teemat liittyvät ajankohtaisiin eurooppalaisiin työelämän aiheisiin.

Koulutuksia löytyy liittojen henkilöstölle sekä henkilöstön edustajille. ETUI saa rahoitusta Euroopan unionilta, joten koulutukset ovat hyvin edullisia.

Katso ETUIn koulutustarjonta.

Solidaarisuuskeskus SASK jakaa tietoa työntekijöiden oikeuksista kehittyvissä maissa

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on kehitysyhteistyöjärjestö, joka keskittyy työntekijöiden oikeuksien edistämiseen eri maissa. Järjestön tavoitteena on, että Kansainvälisen työjärjestön ILOn määrittelemiä työelämän perusoikeuksia kunnioitetaan kaikkialla.

SASK järjestää seminaareja ja koulutuksia, joissa käsitellään kansainvälisiä työoloja ja niiden vaikutuksia suomalaiseen työelämään. Lisäksi järjestö organisoi eri maihin opintomatkoja, joilla tutustutaan paikalliseen työelämään ja paikallisten liittojen työhön.

Lue lisää SASKin koulutuksista ja opintomatkoista.

Genèvekoulu antaa yleiskuvan kansainvälisen työelämän pelisäännöistä

Pohjoismainen Genèvekoulu on tarkoitettu ammattiyhdistystoiminnassa aktiivisesti toimiville. Tavoitteena on hahmottaa työelämän kansainvälisyyttä. Osallistujat oppivat, miten kansainvälinen työjärjestö ILO toimii ja saavat tietoa eurooppalaisten työelämän järjestöjen tehtävistä ja globalisaatiokehityksen linjauksista sekä verkostoituvat pohjoismaisten ay-toimijoiden kanssa.

Työjärjestö ILO on keskeinen osa koulutusta, koska se luo kansainvälisiä työelämän yleissopimuksia sekä valvoo ja tukee jäsenmaitaan sopimusten noudattamisessa. Järjestö toimii kolmikantaisesti eli jäsenvaltioiden hallinnon edustajien kanssa yhdessä neuvottelevat sekä työntekijöiden että työnantajien järjestöjen asiantuntijat.