Reilu Peli -palveluiden kehittämisen taustaa

Reilu Peli -palveluiden kehittämisen taustaa

Reilu Peli -palveluiden kehittely lähti liikkeelle työpaikkakiusaamisesta. Ammattijärjestöjen asiantuntijat, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut joutuvat osaltaan selvittelemään näitä tapauksia. Siksi tartuimme aiheeseen vuonna 2006 ja halusimme löytää ratkaisuja epäasiallisen kohtelun selvittämiseksi. Tätä aiheesta kehkeytyi pitkä kehittämisprosessi.

Työpaikkakiusaamisen selviytymistarinoiden keruu ja haastattelut

Ensin keräsimme yhdessä Työterveyslaitoksen, Johtamistaidon Opiston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa työpaikkakiusaamisen selviytymistarinoita. Tarinoita kertyi 148 ja sivuja reilut 1600.

Kertomuksista ei kuitenkaan saatu riittävästi tietoa selviytymisen toimintamalleista, siitä mitä pitää tehdä ja kuka auttaa. Siksi haastattelimme lisäksi kiusaamistapauksia selvittäneitä luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja, ammattijärjestöjen asiamiehiä, työpaikkojen esimiehiä sekä työterveyshuollon ja työsuojelupiirien asiantuntijoita.

Selviytymistarinoiden ja haastattelujen pohjalta julkaistiin loppuraportti ”Toimintamalleja kiusaamistilanteiden selvittämiseksi työpaikalla” (2008).

Toimintamallien kehittely alkaa

Loppuraporttti osoitti, että ratkaisuun ohjaavia toimintamalleja tarvitaan. Aloitettiin Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen -kehittämishanke (2009). Hankkeella oli oma ohjausryhmä ja sitä rahoitti Työsuojelurahasto.

Me TJS Opintokeskuksessa teimme myös omaa työhyvinvoinnin kehittämistä, ja kokeilimme jatkuvasti eri menetelmiä kehittämiskohteiden esiin saamiseksi ja ratkaisemiseksi. 

Vuonna 2010 julkaistiin Reilu Peli -käsikirja ja aloitettiin sen pohjalta Reilu Peli -koulutukset. Koulutuksia on tarjottu sekä avoimena että tilauksesta pääasiassa ammattiliitoille. Osallistujia on yli 3 000.

Syksyllä vuonna 2010 lähdettiin kehittämään Reilu Peli -käsikirjassa olevien toimintamallien lisäksi lisää käytännön menetelmiä työhyvinvoinnin parantamiseksi.  Syntyi  Henkilöstön edustaja kehittämisen tukena työpaikalla -hanke yhteistyössä Palkansaajajärjestä Pardian, Toimihenkilöliitto Erton, Vakuutusväen Liiton sekä 11 työpaikan kanssa. Näin hioituivat ohjaamisen välineet (ent. työkalupakki) pikkuhiljaa.

Oppimisympäristö- ja vertaistukiverkosto Internettiin

Käsikirjan ja koulutusten lisäksi ammattijärjestötoimijat kaipasivat sellaista tukea ja apua, joka olisi jatkuvasti läsnä, kun sitä tarvitaan. Aloimme yhdessä ammattijärjestöjen kanssa vuonna 2010 kehittämään internetissä toimivaa verkostoa ja vuotta myöhemmin julkaistiin Reilu Peli verkosto – suljettu oppimisympäristö ja vertaistukiverkosto ammattijärjestöjen asiantuntijoille, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille. Mukana kehittelytyössä oli myös Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitos. Reilu Peli verkosto on myös ollut vuonna 2012 Teknologian tutkimuskeskus VTT:n  ”Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien työyhteisöjen tukena” pilottikokeiluna.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.