Reilu Peli

Reilu Peli

Reilu Peli -palvelut tarjoavat tietoa ja käytännön toimintaohjeita työprosessien ja -käytäntöjen ja siten työyhteisön jäsenten hyvinvoinnin kehittämiseen. Toiminta-ajatuksena on yhdessä tekeminen. Kehittämistyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon heitä, joita asia koskee. Siis henkilöstö, henkilöstön edustajat, esimiehet ja työyhteisöjen kehittäjät. Yhteisellä työskentelyllä löytyvät työhyvinvoinnin kehittämisen kohteet ja keinot. Samalla kaikki osapuolet sitoutuvat kehittämiseen. 

Työhyvinvoinnin ohjaamisen välineet

Työhyvinvoinnin ohjaamisen välineet ovat aihekohtaisia, konkreettisia ohjeistuksia siihen, miten koko työyhteisö saadaan mukaan kehittämiseen. Kaikki välineet ovat pdf-muotoisia diasarjoja, jotka ohjaavat vaihe vaiheelta yhteistä työskentelyä.

Välineet ovat:
1.    Psykososiaalisten riskien kartoitus kuormitusanalyysin avulla
2.    Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi
3.    Muutoksen yhteinen käsittely
4.    Pelisääntöjen laatiminen
5.    Perustehtävän kirkastaminen
6.    Suunnittelun välineet
7.    Sähköpostietiketin tekeminen
8.    Toimenkuvien täsmentäminen
9.    Työkäytäntöjen kehittäminen
10.    Kiireen vähentäminen
11.    Perehdyttäminen
12.  Oikeudenmukaisuus työpaikalla

Käyttöohjeissa annetaan lisäksi yleiskuva siitä, missä tilanteessa työvälinettä voi käyttää, mitä tarvitaan ja miten edetään, kuka tekee ja ketkä osallistuvat sekä millaista viestintää tulee tehdä ja miten arvioidaan ja seurataan toteumaa. Kun käytät välinettä, pyydämme, että mainitset lähteen. Välineiden käyttöön voi tilata TJS Opintokeskuksesta koulutusta tai tarpeen tullen työpaikalle vetäjän, joka ohjaa työskentelyä.

Reilu Peli -käsikirja

Reilu Peli -käsikirja opastaa epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen. Käsikirja antaa konkreettisia toimintamalleja siihen, miten työnantaja, henkilöstön edustajat ja henkilöstö yhteistyössä kehittävät työhyvinvointia ja ehkäisevät epäasiallista käyttäytymistä.

Reilu peli -koulutukset

Koulutuksissa joko opastetaan osallistujia käyttämään välineitä tai ohjataan yhteisön kehittämisprosessiin välineitä käyttäen. Kohderyhmiä ovat erityisesti henkilöstön edustajat, työyhteisökehittäjät ja esimiehet. Työyhteisölle voidaan tuottaa Reilu Peli -ohjaajakoulutus, jossa osallistujat oppivat ohjaamaan työyhteisöjensä työhyvinvoinnin kehittämistä esimerkiksi omissa yksiköissään.

Reilu Peli verkosto

Reilu Peli verkosto on suljettu oppimisympäristö ja vertaistukiverkosto ammattijärjestöjen asiantuntijoille, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille. Verkoston tärkeimpiä tavoitteita on edistää henkilöstön edustajien yhteistyötä ja hyvinvointia. Verkoston sivuilla on muun muassa tietoa epäasiallisesta kohtelusta ja ennaltaehkäisystä, siellä voi anonyymisti kysyä apua muilta verkoston jäseniltä ja osallistua ajankohtaisiin verkkoluentoihin. Verkosto kehittyy ja sen toiminta laajenee jäsentensä aloitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Kysy verkoston toiminnasta repe@tjs-opintokeskus.fi tai kirjaudu/liity verkostoon

Palvelujen kehittämisen taustaa

Palvelujen kehittäminen lähti liikkeelle kiusaamistarinoiden kirjoitusten keruusta. Jos asia kiinnostaa, lue palvelujen kehittämisen taustaa.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.