Järjestöt lähidemokratian tukena

Järjestöt lähidemokratian tukena

Hankkeessa laadittiin kaikille avoin lähidemokratiaa edistävä oppimisympäristö, osallistu.fi, sekä koulutettiin yhdistys- ja järjestötoimijoita verkon ja sosiaalisen median välineiden hyödyntämiseen oman elinympäristönsä asioihin vaikuttamisessa. TJS Opintokeskus tuotti oppimisympäristöön työelämävaikuttamiseen liittyvää tietoa.  

Projektin avulla tuettiin lähidemokratian vahvistamista:

  • lisättiin kansalaisten tietoa paikallisvaikuttamisen erilaisista muodoista ja mahdollisuuksista
  • jaettiin hyviä vaikuttamiskäytänteitä
  • tehtiin tunnetuksi suomalaisten järjestöjen toimintaa
  • innostettiin kansalaisia vaikuttamaan järjestöjen kautta ja siten varmistamaan kolmannen sektorin toimintaa myös tulevaisuudessa
  • verkostoitiin eri puolilla Suomea asuvia, oman alueensa asioihin vaikuttamisesta kiinnostuneita järjestöaktiiveja, yksittäisiä henkilöitä ja opintokerhoja/vertaisopintoryhmiä
  • lisättiin järjestöaktiivien vaikuttamiseen liittyvää osaamista ja siten lisätä järjestöjen vaikuttavuutta.

Projekti toteutettiin vuosina 2012–2014 opintokeskusten yhteistyönä. Opintokeskusten kautta oppimateriaaleissa huomioitiin koko suomalaisen järjestötoiminnan kirjo: sitoutumattomat järjestöt, poliittiset järjestöt ja ammattijärjestöt. ESR-rahoitteista kehittämishanketta koordinoi OK-Opintokeskus.
 

 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.