Järjestöt lähidemokratian tukena

Järjestöt lähidemokratian tukena

TJS Opintokeskus toteuttaa vuosina 2012–2014 yhteistyössä muiden opintokeskusten kanssa ESR-rahoitteisen kehittämishankkeen Järjestöt lähidemokratian tukena, verkostoitumis- ja oppimisympäristö. Hanketta koordinoi OK-Opintokeskus.

Projektissa laaditaan kaikille avoin lähidemokratiaa edistävä verkostoitumis- ja oppimisympäristö sekä koulutetaan yhdistys- ja järjestötoimijoita verkon ja sosiaalisen median välineiden hyödyntämiseen oman elinympäristönsä asioihin vaikuttamisessa.

TJS Opintokeskuksen tehtävänä on tuottaa työelämävaikuttamiseen liittyvää materiaalia oppimisympäristöön.  

 

Projektin tavoitteena on tukea lähidemokratian vahvistamista:

  • lisäämällä kansalaisten tietoa paikallisvaikuttamisen erilaisista muodoista ja mahdollisuuksista
  • jakamalla hyviä vaikuttamiskäytänteitä
  • tekemällä tunnetuksi suomalaisten järjestöjen toimintaa
  • innostamalla kansalaisia vaikuttamaan järjestöjen kautta ja siten varmistamaan kolmannen sektorin toimintaa myös tulevaisuudessa
  • verkostoimalla eri puolilla Suomea asuvia, oman alueensa asioihin vaikuttamisesta kiinnostuneita järjestöaktiiveja, yksittäisiä henkilöitä ja opintokerhoja/vertaisopintoryhmiä
  • lisäämällä järjestöaktiivien vaikuttamiseen liittyvää osaamista ja siten lisätä järjestöjen vaikuttavuutta.

Projekti toteutetaan opintokeskusten yhteistyönä, jolloin verkkoympäristön kehittämisessä huomioidaan koko suomalaisen järjestötoiminnan kirjo (sitoutumattomat järjestöt, poliittiset järjestöt ja ammattijärjestöt).

Toimenpiteet ja tulokset:

  1. Verkostoitumis- ja oppimisympäristön rakentaminen
  2. Opiskelumateriaalin tuottaminen lähidemokratiasta ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksista
  3. Vuorovaikutteisuuden ja verkostoitumisen mahdollisuuksien hyödyntäminen
  4. Järjestötoimijoiden osaamisen lisääminen

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.