Työelämän kehittäminen

Työelämän kehittäminen

Työelämän kehittämishankkeissa lähtökohtamme on aina työntekijän näkökulma sekä henkilöstön osallisuutta painottava työelämän laadun ja työhyvinvoinnin kehittäminen.
Autamme järjestöäsi hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Järjestöjen yhteishankkeissa toimimme mielellämme myös koordinaattorina, joka huolehtii osapuolten välisestä yhteistyöstä, kehittämistyön etenemisestä ja toteutuksen arvioinnista.

Olemme toteuttaneet työelämään ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä hankkeita ammattijärjestöjen kanssa yhteistyössä.

Olemme myös kohentaneet ammattiliittojen jäsenten työnhaun, urasuunnittelun ja yrittäjyyden taitoja erilaisten hankkeiden avulla. Hankkeissa tuotettujen aineistojen tavoitteena on auttaa työntekijää oman osaamisen kehittämisessä ja oman työuran ohjaamisessa.  

Työelämän kehittämistä varten seuraamme toimintaympäristön ja työelämän muutoksia ja olemme verkostoituneet työelämätutkijoiden ja tutkimusinstituuttien kanssa.  Hankkeissa ja tutkimuksissa tuotettua tietoa hyödynnämme myös koulutuksissa ja seminaareissa. Lisäksi tuotamme referaatteja, ja artikkeleita ammattiliittojen toimijoiden sekä ammattilehtien käyttöön.
 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.