Työelämän kehittäminen

Työelämän kehittäminen

Työelämän kehittämisessä lähtökohtamme on aina ammattijärjestön jäsenen näkökulma, mikä voi olla niin työntekijän kuin esimiehenkin. Toinen lähtökohta on henkilöstön osallisuutta painottava työelämän laadun ja työhyvinvoinnin kehittäminen.

Kehittämistyötä teemme pienimuotoisempina ohjaustilauksina tai laajempina kehittämishankkeina. Autamme järjestöäsi suunnittelussa ja toteuttamisessa. Järjestöjen yhteishankkeissa toimimme mielellämme myös koordinaattorina, joka huolehtii osapuolten välisestä yhteistyöstä, kehittämistyön etenemisestä ja toteutuksen arvioinnista. Olemme toteuttaneet monia työelämään ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä hankkeita ammattijärjestöjen ja työyhteisöjen kanssa yhteistyössä.

Olemme myös kohentaneet ammattiliittojen jäsenten työnhaun, urasuunnittelun ja yrittäjyyden taitoja erilaisten hankkeiden avulla. Hankkeissa tuotettujen aineistojen tavoitteena on auttaa työntekijää oman osaamisen kehittämisessä ja oman työuran ohjaamisessa.  

Työelämän kehittämistä varten seuraamme toimintaympäristön ja työelämän muutoksia ja olemme verkostoituneet työelämätutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeissa ja tutkimuksissa tuotettua tietoa hyödynnämme myös koulutuksissa ja seminaareissa. Lisäksi tuotamme referaatteja, ja artikkeleita ammattiliittojen toimijoiden sekä ammattilehtien käyttöön.

Ota yhteyttä opintojohtajaan, kun tarvitset kehittämiseen tukea ja ohjausta! 
 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.