Reilu Peli työyhteisöille

Reilu Peli työyhteisöille

Haluatko tietoa ja toimintaohjeita siihen, miten kehittää työprosesseja ja sitä kautta parantaa työhyvinvointia? Reilu Peli työyhteisöille -palvelumme ja materiaalit tarjoavat konkreettista apua.

Kunnossa olevat prosessit ja käytännöt auttavat työntekijöitä jaksamaan työssään. Reilun pelin toiminta-ajatuksena on yhdessä tekeminen. Kehittämistyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon henkilöitä, joita asia koskee. Siis henkilöstö, henkilöstön edustajat, esimiehet ja johto. Yhteisellä työskentelyllä löytyvät työhyvinvoinnin kehittämisen kohteet ja keinot. Näin kaikki osapuolet motivoituvat helpommin ja sitoutuvat kehittämiseen. 

Työhyvinvoinnin ohjaamisen välineet

Työhyvinvoinnin ohjaamisen välineemme ovat konkreettisia ohjeistuksia siihen, miten koko työyhteisö saadaan mukaan kehittämiseen. Välineet pureutuvat kehittämiskohtiin eri näkökulmista. Sellaisia ovat esimerkiksi psykososiaalisten riskien kartoitus, epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi, muutoksen yhteinen käsittely ja oikeudenmukaisuus työpaikalla. Kaikki välineet ovat pdf-muotoisia diasarjoja, jotka ohjaavat vaihe vaiheelta yhteistä työskentelyä. Tutustu välineisiiin.

Reilu Peli -käsikirja

Reilu Peli -käsikirja opastaa epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen. Käsikirja antaa konkreettisia toimintamalleja siihen, miten työnantaja, henkilöstön edustajat ja henkilöstö yhteistyössä kehittävät työhyvinvointia ja ehkäisevät epäasiallista käyttäytymistä. Tutustu käsikirjaan tarkemmin.

Reilu peli -koulutukset

Koulutuksissamme joko opastetaan osallistujia yleisesti käyttämään välineitä tai ohjataan yhteisön tiettyyn kehittämisprosessiin välineitä käyttäen. Suuntaamme koulutuksemme erityisesti henkilöstön edustajille, työyhteisökehittäjille ja esimiehille. Kysy koulutustarjous: toimisto@tjs-opintokeskus.fi.

Reilu Peli verkosto

Ylläpitämämme Reilu Peli verkosto on suljettu oppimisympäristö ja vertaistukiverkosto ammattijärjestöjen asiantuntijoille, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille. Verkoston tärkeimpiä tavoitteita on edistää henkilöstön edustajien yhteistyötä ja hyvinvointia. Verkoston sivuilla on muun muassa tietoa epäasiallisesta kohtelusta ja ennaltaehkäisystä, siellä voi anonyymisti kysyä apua muilta verkoston jäseniltä ja osallistua ajankohtaisiin verkkoluentoihin. Verkosto kehittyy ja sen toiminta laajenee jäsentensä aloitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Kysy verkoston toiminnasta repe@tjs-opintokeskus.fi tai kirjaudu/liity verkostoon