Henkilöstön edustaja työpaikan kehittäjänä

Henkilöstön edustaja työpaikan kehittäjänä

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun rooliin kuuluu tukea työntekijöitä erilaisissa työnteon ja työolojen ongelmakohdissa. He tuovat esiin kehittämisen kohteita ja ovat osallisina työpaikkansa kehittämishankkeissa. Henkilöstön edustajan tehtävä on saada henkilöstön näkemys vahvasti kehittämiseen mukaan.

Henkilöstön edustajat kokevat kuitenkin usein, että heidän osaamisensa kehittämishankkeiden toteutuksessa omasta roolistaan käsin ei ole riittävää. Tällöin yksi ratkaisu voi olla erillinen kehittämishanke, jossa samaan aikaan haetaan konkreettista muutosta johonkin työpaikan ongelmakohtaan ja vahvistetaan käytännön kautta henkilöstön edustajan osaamista.   

Henkilöstö mukaan tavoitteenmäärittelyyn ja työstämiseen

Kehittämistyön lähtökohtana on, että henkilöstö itse määrittelee tavoitteet työpaikan toiminnan kehittämiselle. Myös itse kehittämistyö tehdään henkilöstön kanssa yhteistyössä. Näin pyritään varmistamaan henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen, sen tavoitteeseen ja työhön.

Tavoitteita voivat olla esimerkiksi kiireen hallinta, viestinnän ja työilmapiirin parantaminen, sairauspoissaolojen hallinta, epäasiallinen käytös tai yhteistyön parantaminen.

Tavoitteina on myös löytää henkilöstön edustajille keinoja, miten he voivat tukea henkilöstöä eri aiheisiin liittyen. Sellaisia voivat olla esimerkiksi vuosittaisen kehittämisseminaarit ja säännölliset henkilöstön tapaamiset. Näin henkilöstön edustajat saavat säännöllisen mahdollisuuden tarttua henkilöstön kanssa työpaikan ongelmiin.

Hankkeen toteutus ja koordinointi

Asiantuntijamme toimii hankkeen koordinoijana ja tarvittaessa työrukkasena. Lähtökohta voi olla kuormitusanalyysi, jossa selvitetään eniten henkilöstöä kuormittavat asiat. Sen jälkeen suunnitellaan projektiryhmän kanssa hanke, miten haasteisiin etsitään ratkaisuja.

Työpaikalla hanketta voidaan viedä eteenpäin järjestämällä henkilöstötilaisuuksia ja projektiryhmän suunnittelupalavereja. Henkilöstötilaisuuksissa määritetään ongelmia ja etsitään yhteisiä ratkaisuja ja projektiryhmät huolehtivat tehtyjen suunnitelmien toteuttamisesta.

Hankkeessa mukana oleville henkilöstön edustajille ja esimiehille voidaan järjestää valmennustilaisuuksia, joissa osallistujien kehittämisvalmiuksia vahvistetaan ja hankkeiden toteutumista edistetään.

Työhyvinvoinnin kehittämisen välineet

Hankkeessa voidaan käyttää hyväksi jo valmiita työhyvinvoinnin kehittämisen välineitä, tai soveltaa niitä. Tutustu välineisiin.

Ota yhteyttä

Jos kehittämishanke kiinnostaa, lähetä meille viestiä osoitteeseen toimisto@tjs-opintokeskus.fi