Tukea työelämän kehittämiseen

Tukea työelämän kehittämiseen

Työelämän kehittämisessä lähtökohtamme on aina ammattijärjestön jäsenen näkökulma, niin työntekijän kuin esimiehenkin. Toinen lähtökohta on henkilöstön osallisuutta painottava työelämän laadun ja työhyvinvoinnin kehittäminen.

Kehittämistyötä teemme pienimuotoisina ohjauksina tai laajempina hankkeina. Autamme järjestöäsi suunnittelussa ja toteuttamisessa. Järjestöjen yhteishankkeissa voimme toimia koordinaattorina, jolloin huolehdimme osapuolten välisestä yhteistyöstä, kehittämistyön etenemisestä ja toteutuksen arvioinnista. Olemme toteuttaneet monia työelämään ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä hankkeita ammattijärjestöjen ja työpaikkojen kanssa yhteistyössä.

Olemme myös kohentaneet ammattiliittojen jäsenten työnhaun, urasuunnittelun ja yrittäjyyden taitoja erilaisten hankkeiden avulla. Hankkeissa tuotettujen aineistojen tavoitteena on auttaa työntekijää oman osaamisen kehittämisessä ja oman työuran ohjaamisessa.  

Työelämän kehittämistä varten seuraamme jatkuvasti työelämän muutoksia ja olemme verkostoituneet työelämätutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeissa ja tutkimuksissa tuotettua tietoa hyödynnämme myös koulutuksissa ja seminaareissa. Lisäksi tuotamme referaatteja, ja artikkeleita ammattiliittojen toimijoiden sekä ammattilehtien käyttöön.

Kun tarvitset kehittämiseen tukea ja ohjausta, ota yhteyttä rehtoriin tai kehittämispäällikköön. Tästä yhteystietoihin.