Toimihenkilöliikkeen historian tutkimus

Toimihenkilöliikkeen historian tutkimus

TJS Opintokeskuksen hallinto käynnisti keväällä 2010 hankkeen, jonka tavoitteena on saada toimihenkilökentän historia tutkittua. Tavoitteemme on selvittää, miten toimihenkilöiden ammattijärjestötoiminta on syntynyt, millaiseksi se on muodostunut ja mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia sillä on ollut.

Miksi tutkimus tarvitaan?

On erilaisia syitä sille, miksi toimihenkilöliikkeen historian tuntemisella on merkitystä.

Järjestäytymisen historia kertoo siitä, mikä olisi voinut olla toisin. On tiedettävä, millaista työmarkkinoilla oli ennen ammattijärjestöjen toimintaa, jotta ymmärrettäisiin, miksi ammattiliittoihin kuuluminen on tärkeää ja mitä menetetään, jos niiden toiminta jostain syystä lakkaa. Edunvalvonnan historian tunteminen myös auttaa ennustamaan työmarkkinaosapuolten tulevaa käyttäytymistä. Menneisyys on monella tapaa läsnä nykyhetkessä, sillä toimintamme perustuu siihen, mikä on aikaisemmin ollut mahdollista tai miten on totuttu tekemään. Tieto menneestä auttaa tunnistamaan uusia toimintavaihtoehtoja, joita muuten ei huomattaisi käyttää.

Tutkimustuloksia

Tutkimusta on tehty sen mukaan, kun rahoitus on järjestynyt. Tutkimustuloksista sekä hankkeessa kerätystä materiaaliasta suunnittelemme oppimateriaaleja ja koulutuksia. Julkaisuja on tehty kolme: 

Toimihenkilöliikkeen museo

Osana toimihenkilöliikkeen historian tutkimusta toteutimme yhdessä Toimihenkilarkiston kanssa verkossa toimivan museon, joka palvelee Akavan ja STTK:n toimijoita. Se auttaa hahmottamaan, minkälainen tarina toimihenkilöliikkeellä on takanaan. Museosta löytyy kiertoartikkeleita, valokuvia ja lähdetietoa liittojen työntekijöille, neuvottelijoille, luottamusmiehille ja muille järjestöjen toimijoille.  Siirry tästä Toimihenkilöliikkeen museoon.

Tutkimuksen taustajoukot ja rahoitus

Akavan ja STTK:n hallitusten tuella käynnistimme liittokentässä keräyksen, jolla saimme alkupääoman historiantutkimushankkeelle. Tuki mahdollisti esitutkimuksen teettämisen toimihenkilöliikkeen muotoutumisesta. Esitutkimuksen tulosten avulla hankkeelle laadittiin tutkimussuunnitelma, jonka pohjalta Suomen Kulttuurirahasto ja Työsuojelurahasto myönsivät hankkeelle rahoitusta. Näiden rahoitusten turvin saatiin tutkittua se, mistä toimihenkilön käsite tulee ja millainen on ollut toimihenkilöjärjestöjen naiskuva. Lisäksi selvitettiin, millainen historia toimihenkilöjärjestöjen tasa-arvotyöllä on takanaan.

Jatkorahoituksen saimme Koneen säätiöstä tutkimusosuuteen, jossa tutkittiin toimihenkilöjärjestöjen pääsyä TES-neuvottelujärjestelmän piiriin. Tästä syntyi vertaisarvioitu tutkimus Toimihenkilöt neuvottelupöydässä. Tutkijana oli FT, Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Ilkka Levä.

Historiatoimikunta

Hankkeen edistymisestä vastaa historiatoimikunta, johon kuuluvat

  • vanhempi neuvonantaja, Tapio Huttula, pj., Sitra
  • professori Pauli Kettunen, Helsingin yliopisto
  • professori Päivi Korvajärvi, Tampereen yliopisto
  • varatuomari Markku Lemmetty
  • tutkija Pentti Koskinen
  • arkistojohtaja Arto Alajoutsijärvi, Toimihenkilöarkisto
  • arkistonjohtaja emerita Riitta Itälä, Toimihenkilöarkisto
  • kulttuurisihteeri Inka Ukkola (siht.) TJS Opintokeskus

Yhteydenotot:

kulttuurisihteeri Inka Ukkola, inka.ukkola@tjs-opintokeskus.fi, 040 706 4548